Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
-------------------------------- 37 4 9,25
Adalet Meslek Yüksekokulu 105 8 13,13
Diş Hekimliği Fakültesi 2535 128 19,80
Eczacılık Fakültesi 12176 56 217,43
Edebiyat Fakültesi 1499 140 10,71
Eğitim Fakültesi 6159 89 69,20
Fen Bilimleri Enstitüsü 203 34 5,97
Fen Fakültesi 60545 99 611,57
Güzel Sanatlar Enstitüsü 0 1 0,00
Güzel Sanatlar Fak. 88 51 1,73
Halil Bayraktar S.H.M.Y.O. 1776 52 34,15
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 6603 43 153,56
Hukuk Fakültesi 0 56 0,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 3592 76 47,26
İlahiyat Fakültesi 25 71 0,35
İletişim Fakültesi 23 49 0,47
Mimarlık Fakültesi 51 42 1,21
Mustafa Çıkrıkçıoğlu M.Y.O. 3 13 0,23
Mühendislik Fakültesi 72972 239 305,32
Rektörlük 783 115 6,81
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 108 27 4,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi 1361 48 28,35
Seyrani Ziraat Fakültesi 10668 61 174,89
Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 15 0,00
Sosyal Bilimler M.Y.O. 0 2 0,00
Spor Bilimleri Fakültesi 231 19 12,16
Tıp Fakültesi 91464 887 103,12
Turizm Fakültesi 88 17 5,18
Veteriner Fakültesi 12054 84 143,50
Yabancı Diller Y.O. 43 115 0,37
TOPLAM 285192 2641 107,99