Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
-------------------------------- 37 4 9,25
Adalet Meslek Yüksekokulu 64 8 8,00
Diş Hekimliği Fakültesi 2431 141 17,24
Eczacılık Fakültesi 10406 52 200,12
Edebiyat Fakültesi 1529 140 10,92
Eğitim Fakültesi 5849 87 67,23
Fen Bilimleri Enstitüsü 132 37 3,57
Fen Fakültesi 57705 99 582,88
Güzel Sanatlar Enstitüsü 0 1 0,00
Güzel Sanatlar Fak. 87 50 1,74
Halil Bayraktar S.H.M.Y.O. 1702 52 32,73
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 5932 40 148,30
Hukuk Fakültesi 0 58 0,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 2329 77 30,25
İlahiyat Fakültesi 25 71 0,35
İletişim Fakültesi 22 47 0,47
Mimarlık Fakültesi 45 42 1,07
Mustafa Çıkrıkçıoğlu M.Y.O. 3 13 0,23
Mühendislik Fakültesi 66667 240 277,78
Rektörlük 773 114 6,78
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 134 26 5,15
Sağlık Bilimleri Fakültesi 1253 47 26,66
Seyrani Ziraat Fakültesi 9616 60 160,27
Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 15 0,00
Sosyal Bilimler M.Y.O. 0 2 0,00
Spor Bilimleri Fakültesi 195 19 10,26
Tıp Fakültesi 86019 905 95,05
Turizm Fakültesi 76 17 4,47
Veteriner Fakültesi 10630 81 131,23
Yabancı Diller Y.O. 42 115 0,37
TOPLAM 263703 2660 99,14