Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
-------------------------------- 37 4 9,25
Adalet Meslek Yüksekokulu 66 8 8,25
Diş Hekimliği Fakültesi 2503 134 18,68
Eczacılık Fakültesi 11396 52 219,15
Edebiyat Fakültesi 1507 139 10,84
Eğitim Fakültesi 6067 88 68,94
Fen Bilimleri Enstitüsü 194 37 5,24
Fen Fakültesi 59982 99 605,88
Güzel Sanatlar Enstitüsü 0 1 0,00
Güzel Sanatlar Fak. 89 49 1,82
Halil Bayraktar S.H.M.Y.O. 1744 49 35,59
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 6158 42 146,62
Hukuk Fakültesi 0 55 0,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 2824 76 37,16
İlahiyat Fakültesi 25 71 0,35
İletişim Fakültesi 23 48 0,48
Mimarlık Fakültesi 48 42 1,14
Mustafa Çıkrıkçıoğlu M.Y.O. 3 13 0,23
Mühendislik Fakültesi 70439 240 293,50
Rektörlük 828 118 7,02
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 96 27 3,56
Sağlık Bilimleri Fakültesi 1357 48 28,27
Seyrani Ziraat Fakültesi 10256 59 173,83
Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 14 0,00
Sosyal Bilimler M.Y.O. 0 2 0,00
Spor Bilimleri Fakültesi 231 19 12,16
Tıp Fakültesi 88905 873 101,84
Turizm Fakültesi 88 17 5,18
Veteriner Fakültesi 11401 81 140,75
Yabancı Diller Y.O. 43 116 0,37
TOPLAM 276310 2621 105,42