Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
-------------------------------- 37 4 9,25
Adalet Meslek Yüksekokulu 64 8 8,00
Diş Hekimliği Fakültesi 2440 150 16,27
Eczacılık Fakültesi 10270 52 197,50
Edebiyat Fakültesi 1529 140 10,92
Eğitim Fakültesi 5781 86 67,22
Fen Bilimleri Enstitüsü 130 36 3,61
Fen Fakültesi 57081 100 570,81
Güzel Sanatlar Enstitüsü 0 1 0,00
Güzel Sanatlar Fak. 87 50 1,74
Halil Bayraktar S.H.M.Y.O. 1595 47 33,94
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 5911 40 147,78
Hukuk Fakültesi 0 58 0,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 2321 77 30,14
İlahiyat Fakültesi 25 73 0,34
İletişim Fakültesi 22 47 0,47
Mimarlık Fakültesi 44 42 1,05
Mustafa Çıkrıkçıoğlu M.Y.O. 3 13 0,23
Mühendislik Fakültesi 66628 241 276,46
Rektörlük 695 112 6,21
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 131 28 4,68
Sağlık Bilimleri Fakültesi 1256 47 26,72
Seyrani Ziraat Fakültesi 9364 60 156,07
Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 17 0,00
Sosyal Bilimler M.Y.O. 0 2 0,00
Spor Bilimleri Fakültesi 193 19 10,16
Tıp Fakültesi 86712 910 95,29
Turizm Fakültesi 76 17 4,47
Veteriner Fakültesi 10558 81 130,35
Yabancı Diller Y.O. 42 116 0,36
TOPLAM 262995 2674 98,35