Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
-------------------------------- 34 19 1,79
Adalet Meslek Yüksekokulu 53 11 4,82
Diş Hekimliği Fakültesi 1739 298 5,84
Eczacılık Fakültesi 9105 71 128,24
Edebiyat Fakültesi 1464 240 6,10
Eğitim Fakültesi 5061 125 40,49
Fen Bilimleri Enstitüsü 94 163 0,58
Fen Fakültesi 45172 208 217,17
Güzel Sanatlar Enstitüsü 0 4 0,00
Güzel Sanatlar Fak. 84 88 0,95
Halil Bayraktar S.H.M.Y.O. 1983 62 31,98
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 5243 44 119,16
Hukuk Fakültesi 0 84 0,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 1469 159 9,24
İlahiyat Fakültesi 21 140 0,15
İletişim Fakültesi 11 76 0,14
Mimarlık Fakültesi 20 88 0,23
Mustafa Çıkrıkçıoğlu M.Y.O. 1 38 0,03
Mühendislik Fakültesi 41934 374 112,12
Rektörlük 622 266 2,34
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 123 87 1,41
Sağlık Bilimleri Fakültesi 869 74 11,74
Seyrani Ziraat Fakültesi 8180 66 123,94
Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 72 0,00
Spor Bilimleri Fakültesi 175 29 6,03
Tıp Fakültesi 44680 3524 12,68
Turizm Fakültesi 70 22 3,18
Veteriner Fakültesi 6945 119 58,36
Yabancı Diller Y.O. 39 144 0,27
TOPLAM 175191 6695 26,17