Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019
  Uluslararası Tahkim Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2018
  Arabuluculuğun Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2018
  Türk ve Alman Özel Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2018
  Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Sorunlar Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2017
  Mediterranean International Conference on Social Sciences

  Katılımcı

  Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ

 • 2016
  Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Eskişehir, Türkiye

 • 2016
  Medeni Kanun'un ve Borçlar Kanunu'nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2015
  Uluslararası İstanbul Aile Hukuku Konferansı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2014
  Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Çerçevesinde Yabancıların Sahip Oldukları Haklar ve Güvenceler Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2014
  6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2012
  Yeni Milletlerarası Satım Hukukumuz: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Konferansı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye