Müşterilerin Restoran Tercihine Göre Kümelendirilmesi Üzerine Kayseri’de Bir Araştırma


Creative Commons License

Çakıcı A. C., Yıldız E.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.10-20, 2018 (Peer-Reviewed Journal)