İZMİR DESTİNASYONUN GASTRONOMİK KİMLİĞİNİN OLUŞMASINDA ETNİK MUTFAKLARIN ROLÜ: MUSEVİ (SEFARAD) MUTFAĞI


Creative Commons License

Yıldız E.

Sosyal Bilimler Dergisi / TheJournal of SocialSciences, vol.6, no.39, pp.220-233, 2019 (Peer-Reviewed Journal)