Karvakrol İlavesinin Zygosaccharomyces bailii ile Kontamine Edilmiş ElmaSuyunda Bazı Fizikokimyasal ve Biyoaktif Özelliklerin Değişimi ÜzerindekiEtkisinin İncelenmesi


KARAMAN K., SAĞDIÇ O.

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.7, no.11, pp.1882-1893, 2019 (Peer-Reviewed Journal)