THE ROLE OF ETHNIC CUIINES IN THE FORMATION OF THE GASTRONOMIC IDENTITY OF IZMIR: THE SEPHARDIC CUISINE


Yıldız E.

6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.111

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.111
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

The fact that Izmir was a multicultural city which enabled the coexistence of the Turks, Greeks, Sephardic Jews, the Levantines, Armenians, and other ethnicities for more than 500 years has contributed to the formation of its gastronomic identity. As for gastronomic identity, it refers to the studies carried out in order to determine how the culinary culture of a destination is formed. Meanwhile, ethnic cuisine pinpoints the culinary culture of a nation, a community, or a region. The essence of this study consisted of the Sephardic cuisine, which is an ethnic cuisine in Izmir. The aim of the study was to determine the role of the Sephardic cuisine in the formation of the rich cuisine and the gastronomic identity of the city. Literature review and document analysis were employed in the study. The study has confirmed that the Sephardic cuisine, with its unique food such as Boyoz, Sübye, and roasted seeds of watermelon and melon, has indeed contributed to the formation of the gastronomic identity of Izmir. This finding, in turn, has revealed that the multifaceted and multicultural nature of Izmir cuisine has a significant part in its rich gastronomic identity. Future studies can enrich the subject by means of carrying out research on other ethnic cuisines.

Keywords: Gastronomic Identity, Ethnic Cuisines, the Sephardic Cuisine, Izmir

İzmir'in geçmişte, Türkler, Rumlar, Sefarad Yahudileri, Levantenler, Ermeniler ve diğer unsurların 500 yıldan fazla bir arada yaşadıkları çok kültürlü bir kent olması, İzmir mutfağının gastronomik kimliğinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Gastronomik kimlik, bir turistik destinasyonun sahip olduğu mutfak kültürünün nasıl oluştuğu konusunda yapılan çalışmalarla alakalı bir durumdur. Etnik mutfak ise, bir millete ya da topluluğa veya yöreye ait zamanla oluşan yemek kültürüdür. Bu çalışmanın özünü de, etnik bir mutfak olan Sefarad mutfağı oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, İzmir mutfağının zenginliğinde ve gastronomik kimliğinin oluşmasında Sefarad mutfağının rolünü belirlemektir. Çalışmada, literatür taraması ve doküman analizi yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda; Sefarad mutfağının özellikle, boyoz, sübye şerbeti, kavrulmuş kavun karpuz çekirdeği gibi yiyecekleriyle İzmir mutfağının gastronomik kimliğinin oluşmasında önemli katkıları olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçla; İzmir mutfağının melezliğinin (çok kültürlü) zengin gastronomik kimliğinin önemli bir parçası olduğu ortaya konulmuştur. Bundan sonraki çalışmalarda, diğer etnik mutfaklar üzerinde durulmasının, bu konuya zenginlik katacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gastronomik Kimlik, Etnik Mutfaklar, Musevi (Sefarad) Mutfağı, İzmir