Prof.Dr.

ŞABAN PATAT


FEN FAKÜLTESİ

KİMYA

E-posta: patat@erciyes.edu.tr
Diğer E-posta: patat@erciyes.edu.tr
İş Telefonu: +90 352 207 6666 Dahili: 33162
İş Telefonu: +90 352 207 6666 Dahili: 33349
Web: http://aves.erciyes.edu.tr/patat/

Eğitim Bilgileri

1989 - 1993

1989 - 1993

Doktora

University Of Oxford-St. Catherine''s College, Temel Bilimler Fakültesi, Kimya/Anorganik Kimya, İngiltere

1983 - 1985

1983 - 1985

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Anorganik Kimya, Türkiye

1978 - 1982

1978 - 1982

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Temel Bilimler Fakültesi , Kimya, Türkiye

Yaptığı Tezler

1992

1992

Doktora

Studies of mixed oxides and related phases

University of Oxford, Faculty of Phsical sciences, Chemistry

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Elektriksel ve Manyetik Özellikler, Kimya, Fizikokimya, Arayüz Kimyası, Elektrokimya, Kompozitler, Nanokompozitler, İnorganik Kimya, Yığınlar/Katılar ve Yüzeyler, Temel Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

1995 - 2000

1995 - 2000

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

1993 - 1995

1993 - 1995

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya

1984 - 1993

1984 - 1993

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya

1983 - 1984

1983 - 1984

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

Lisans

Kimyada Matematik Metotlar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İnorganik Kimyada Malzemelerin Karakterizasyonu

Lisans

Lisans

Bitirme Tezi I

Lisans

Lisans

Bitirme Tezi II

Lisans

Lisans

Anorganik Kimya I

Lisans

Lisans

Anorganik Kimya II

Yönetilen Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

Sodyum iyon Piller İçin Biyokütleden Karbon Anot Geliştirme

Patat Ş. (Danışman)

A.Rıza(Öğrenci)

2018

2018

Yüksek Lisans

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SOME CARBON/LAYERED DOUBLE HYDROXIDE FOR SUPERCAPACITOR APPLICATIONS

Patat Ş. (Danışman)

M.RAQEEB(Öğrenci)

2018

2018

Yüksek Lisans

REACTION OF N-(AMINOAMIDINO)THIOUREA DERIVATIVES WITH DIMETHYLACETYLENE DICARBOXYLATE

Patat Ş. , SARIPINAR E. (Eş Danışman)

I.ADNAN(Öğrenci)

2017

2017

Yüksek Lisans

SODYUM İYON PİLLERDE KULLANILAN O3-NaNi1/3Mn1/3Fe1/3O2 KATOT AKTİF MADDESİNİN ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Patat Ş. (Danışman)

N.Özdemir(Öğrenci)

2017

2017

Yüksek Lisans

SODYUM İYON PİLLERDE KATOT AKTİF MADDE OLARAK KULLANILAN TABAKALI YAPIDAKİ P2-[Na2/3Ni1/3Mn1/2Ti1/6]O2BİLEŞİĞİNİN ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN

Patat Ş. (Danışman)

U.Maaroof(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

LİTYUM İYON PİLLERDE ANOT AKTİF MADDE OLARAK KULLANILAN Li2ZnTi3O8 BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ VE ELEKTROKİMYASAL PERFORMANSININ ARTIRILMASI

Patat Ş. (Danışman)

S.Yıldız(Öğrenci)

2016

2016

Doktora

Lityum iyon pillerde anot aktif madde olarak kullanılan Li4Ti5O12 maddesinin elektrokimyasal özelliklerinin iyileştirilmesi

Patat Ş. (Danışman)

F.Kılıç(Öğrenci)

2014

2014

Yüksek Lisans

Lityum İyon Pillerde Katot Aktif Madde Olarak Kullanılan LiFePO4 Bileşiğinin İletkenliğinin Artırılması

Patat Ş. (Danışman)

S.Şen(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

Süperkapasitörlerde Kullanılan alfa-Co(OH)2 Bileşiğinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Süperkapasitör Özelliğinin İyileştirilmesi

Patat Ş. (Danışman)

A.Aydın(Öğrenci)

2011

2011

Yüksek Lisans

Şarj Edilebilir Lityum Bataryalarda Katot Aktif Madde Olarak Kullanılan LiMn2O4 Bileşiğinin Çoklu Katyon Katkılama İle Döngü Performansının İyileştirilmesi

Patat Ş. (Danışman)

N.Akkuş(Öğrenci)

2009

2009

Doktora

LİTYUM İYON PİLLERDE KATOT AKTİF MADDE OLARAK KULLANILAN LiMn2O4 BİLEŞİĞİNİN ELEKTROKİMYASAL PERFORMANSININ ARTIRILMASI

Patat Ş. (Danışman)

H.Şahan(Öğrenci)

2009

2009

Doktora

LİTYUM İYON PİLLERDE KATOT AKTİF MADDEOLARAK KULLANILAN LiFePO4 BDLESİĞİNİN KARBONKAPLAMA VE METAL KATKILAMA İLEELEKTROKDMYASAL PERFORMANSININARTIRILMASI

Patat Ş.

H.Göktepe(Öğrenci)

2008

2008

Yüksek Lisans

Bazı lityum Vanadat İçerme Bileşiklerinin sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

Patat Ş.

F.Kılıç(Öğrenci)

2007

2007

Yüksek Lisans

Bazı Metal Oksit İçerme Bileşiklerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu

Patat Ş. (Danışman)

M.Demiray(Öğrenci)

2006

2006

Yüksek Lisans

Mernekşe Lazer Diyotlu Fotometre İle Suntada formaldehit Tayini

Patat Ş. (Danışman)

F.Özayhan(Öğrenci)

2004

2004

Yüksek Lisans

Vanadyum Katkılanmış Lityum içerme bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Doldurulabilir Lityum Pillerde Katot aktif Madde Olarak Kullanılabilme Özelliğinin Araştırılması

Patat Ş. (Danışman)

E.Elmaağaçlıoğlu(Öğrenci)

2003

2003

Yüksek Lisans

Değişik Metal Katkılanmış İçerme Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Doldurulabilir Lityum Piller

Patat Ş. (Danışman)

E.Özkan(Öğrenci)

2003

2003

Yüksek Lisans

Demir Katkılanmış Lityum İçerme Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Doldurulabilir lityum Piller

Patat Ş. (Danışman)

H.Göktepe(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

Effects of TiO2 Source on the Electrochemical Performance of Li4Ti5O12

Dokan F. K. , Sahan H., ÖZDEMİR N. , Ozdemir B., PATAT Ş.

ACTA PHYSICA POLONICA A, cilt.125, ss.650-651, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2009

2009

Determination of Optimum Carbon Content of LiFePO4 Cathode Material for Lithium Ion Batteries

Goektepe H., Sahan H., PATAT Ş.

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.21, ss.3186-3192, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2008

2008

The effect of LBO coating method on electrochemical performance of LiMn2O4 cathode material

Sahan H., Goktepe H., PATAT Ş. , ÜLGEN A.

SOLID STATE IONICS, cilt.178, ss.1837-1842, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

1999

1999

Total neutron diffraction: a route to the correct local structure of disordered LaMo2O5 and its application to the model compound Zn2Mo3O8

Hibble S., Cooper S., Patat S. , Hannon A.

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION B-STRUCTURAL SCIENCE, cilt.55, ss.683-697, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

1995

1995

Electronic-topological investigations of the relationship between chemical structure and ambergris odor

Dimoglo A., Vlad P., Shvets N., Coltsa M., Guzel Y. , Saracoglu M., et al.

NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.19, ss.1217-1226, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

1995

1995

THERMOCHEMICAL AND ELECTROCHEMICAL STUDY OF SODIUM AND ZINC INSERTION INTO ALPHA-UO3-Y AND ALPHA-U3O8

DUEBER R., PATAT S. , DICKENS P.

SOLID STATE IONICS, cilt.80, ss.231-238, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

1995

1995

Electronic topolocigal Investigations of the Relationship Between Chemical Structure and Ambergris Odor

Dimoglo A., Vlad P., Natali S., Coltsa M., Güzel Y. , Saraçoğlu M. , et al.

New Journal Of Chemistry, cilt.19, ss.1217-1226, 1995 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

2017 - 2018

2017 - 2018

Bazı Tabakalı Çift Metal Hidroksit Kompozitlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Süperkapasitör Uygulamaları

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

PATAT Ş. (Yürütücü) , MOHAMMED M.

2017 - 2018

2017 - 2018

REACTION OF N-(AMINOAMIDINO)THIOUREA DERIVATIVES WITH DIMETHYLACETYLENE DICARBOXYLATE

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

PATAT Ş. (Yürütücü) , AL-JANABI I., SARIPINAR E.

2016 - 2018

2016 - 2018

Sodyum iyon pillerde kullanılan O3-NaNi1/3Mn1/3Fe1/3O2 katot aktif maddesinin elektrokimyasal özelliğinin iyileştirilmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

PATAT Ş. (Yürütücü) , KILIÇ DOKAN F. , ÖZDEMİR N.

2016 - 2017

2016 - 2017

Sodyum iyon pillerde katot aktif madde olarak kullanılan tabakalı yapıdaki P2Na23Ni13Mn12Ti16O2 bileşiğinin elektrokimyasal özelliklerinin iyileştirilmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

PATAT Ş. (Yürütücü) , KILIÇ DOKAN F. , SHOSHEN U.

2015 - 2017

2015 - 2017

Değişik Boyut ve Konfigürasyonlarda Lityum Pil Prototiplerinin Geliştirilmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

PATAT Ş. (Yürütücü) , KILIÇ DOKAN F. , ÖZDEMİR B., ÖZDEMİR N.

2012 - 2014

2012 - 2014

Elektrokimyasal Biriktirme Yöntemi İle MnO2 Bileşiğinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Süperkapasitör Özelliğinin İncelenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

PATAT Ş. (Yürütücü) , ŞAHAN H., KILIÇ F.

2012 - 2014

2012 - 2014

Şarjedilebilir Lityum Bataryalarda Katot Aktif Madde Olarak Kullanılan LiMn2O4 Bileşiğinin Çoklu Katyon Katkılama ile Döngü Performansının İyileştirilmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

PATAT Ş. (Yürütücü) , KILIÇ F. , VEZİROĞLU S.

2010 - 2014

2010 - 2014

Lityum iyon pillerde anot aktif madde olarak kullanılan Li4Ti5O12 bileşiğinin elektrokimyasal özelliklerinin iyileştirilmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

PATAT Ş. (Yürütücü) , KILIÇ F. , ŞAHAN H.

2010 - 2014

2010 - 2014

Lityum İyon Pillerde Katot Aktif Madde Olarak Kullanılan LiFePO4 Bileşiğinin İletkenliğinin Artırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

PATAT Ş. (Yürütücü) , ŞEN S., ŞAHAN H.

2011 - 2013

2011 - 2013

Süperkapasitörlerde Kullanılan a-Co(OH)2 Bilesiginin Sentezi, Karaktersizasyonu ve Süperkapasitör Özelliğinin iyileştirilmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

PATAT Ş. (Yürütücü) , AYDIN A.

2009 - 2010

2009 - 2010

ŞARJEDİLEBİLİR LİTYUM BATARYALARDA KATOT AKTİF MADDE OLARAK KULLANILAN LİMN2O4 BİLEŞİĞİNİN ÇOKLU KATYON KATKILAMA İLE DÖNGÜ PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

PATAT Ş. (Yürütücü) , ŞAHAN H., AKKUŞ N.

2008 - 2010

2008 - 2010

Cr2O3 Oksit Kaplama ile Katot Aktif LiMn2O4 Spinel Bileşiğinin Elektrokimyasal Kararlılığının Artırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

PATAT Ş. (Yürütücü) , GÖKTEPE H., ŞAHAN H.

2007 - 2009

2007 - 2009

BAZI METAL OKSİT İÇERME BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ KAREKTERİZASYONU VE ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

PATAT Ş. (Yürütücü) , ŞAHAN H., GÖKTEPE H.

2006 - 2009

2006 - 2009

ÇEŞİTLİ ÖRNEKLERDEKİ ESER DÜZEYDEKİ METALLERİN DALGABOYU AYIRMALI X-IŞINLARI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ (WD-XRF) İLE TAYİNLERİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

GÜLDESTE A. (Yürütücü) , ÜLGEN A. , KARTAL Ş. , PATAT Ş.

2007 - 2008

2007 - 2008

BAZI LİTYUM METAL VANADAT İÇERME BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

PATAT Ş. (Yürütücü) , KILIÇ F. , ŞAHAN H., GÖKTEPE H.

2006 - 2008

2006 - 2008

LİTYUM İYON PİLLERDE KATOT AKTİF MADDE OLARAK KULLANILAN LİMN2O4 BİLEŞİĞİNİN ELEKTROKİMYASAL PERFORMANSININ ARTIRILMASI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

PATAT Ş. (Yürütücü) , ŞAHAN H.

2006 - 2007

2006 - 2007

BAZI METAL OKSİT İÇERME BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE KAREKTERİZASYONU

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

PATAT Ş. (Yürütücü) , DEMİRAY M.

2005 - 2006

2005 - 2006

FİBER OPTİK REFLEKTANS SPEKTROMETRE İLE BOYALARIN SOLMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

PATAT Ş. (Yürütücü) , ÖZAYHAN F.

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Üye

2010 - 2015

2010 - 2015

Üye

2010 - 2012

2010 - 2012

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2019

Mayıs 2019

JOURNAL OF SAUDI CHEMICAL SOCIETY

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

DALTON TRANSACTIONS

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

DALTON TRANSACTIONS

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye

Mayıs 2019

Mayıs 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye

Mayıs 2019

Mayıs 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Mayıs 2019

Mayıs 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye

Mayıs 2019

Mayıs 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Mayıs 2019

Mayıs 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye

Mayıs 2019

Mayıs 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Mersin Üniversitesi, Türkiye

Mayıs 2019

Mayıs 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Sabancı Üniversitesi, Türkiye

Mayıs 2019

Mayıs 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Mayıs 2019

Mayıs 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Mayıs 2019

Mayıs 2019

TÜBİTAK Projesi

1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı, Tarsus Üniversitesi, Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

DALTON TRANSACTIONS

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

DALTON TRANSACTIONS

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

TÜBİTAK Uluslararası Çoklu İşbirliği Projesi

ERA.NET Projesi , ENWAIR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş., Türkiye

Mart 2019

Mart 2019

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2019

Mart 2019

NEW JOURNAL OF CHEMISTRY

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2019

Mart 2019

TÜBİTAK Projesi

1002 - Hızlı Destek Programı, İnönü Üniversitesi, Türkiye

Mart 2019

Mart 2019

TÜBİTAK Projesi

1002 - Hızlı Destek Programı, İnönü Üniversitesi, Türkiye

Şubat 2019

Şubat 2019

NEW JOURNAL OF CHEMISTRY

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

RSC ADVANCES

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

TÜBİTAK Projesi

3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye

Ocak 2019

Ocak 2019

TÜBİTAK Projesi

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P., Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Kasım 2017

Kasım 2017

Dalton Transactions

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

Journal of Alloys and Compounds

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

Dalton Transactions

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Turkish Journal of Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Journal of Saudi Chemical Society

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

Science of Advanced Materials

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Electrochimica Acta

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Electrochimica Acta

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Materials Chemistry and Physics

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

International Journal of Hydrogen Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Electrochimica Acta

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2017

Mart 2017

Electrochimica Acta

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2017

Mart 2017

Journal of Materials Science & Technology

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

Turkish journal of Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2014

Aralık 2014

Dalton Transactions

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2014

Kasım 2014

Journal of Materials Chemistry A

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2014

Kasım 2014

RSC Advances

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2014

Kasım 2014

Materials Research Innovations

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2014

Ekim 2014

Physical Chemistry Chemical Physics

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2014

Eylül 2014

Dalton Transactions

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2014

Eylül 2014

Journal of Materials Chemistry A

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2014

Ağustos 2014

Dalton Transactions

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2014

Ağustos 2014

Journal of Materials Chemistry A

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2014

Ağustos 2014

New Journal of Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2014

Temmuz 2014

Dalton Transactions

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2014

Temmuz 2014

RSC Advances

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2014

Temmuz 2014

Dalton Transactions

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2014

Haziran 2014

Journal of Materials Chemistry A

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Dalton Transactions

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Dalton Transactions

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Journal of Materials Chemistry A

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2014

Nisan 2014

Journal of Materials Chemistry A

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2014

Mart 2014

CrystEngComm

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2014

Mart 2014

Journal of Materials Chemistry A

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2014

Mart 2014

Dalton Transactions

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2014

Şubat 2014

Dalton Transactions

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2014

Şubat 2014

RSC Advances

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Journal of Materials Chemistry A

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Dalton Transactions

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2013

Aralık 2013

TÜBİTAK Projesi

Aralık 2013

Aralık 2013

TÜBİTAK Projesi

Kasım 2013

Kasım 2013

TÜBİTAK Projesi

Ekim 2013

Ekim 2013

RSC Advances

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2013

Ekim 2013

TÜBİTAK Projesi

Eylül 2013

Eylül 2013

Journal of Solid State Electrochemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2013

Ağustos 2013

Materials Chemistry and Physics

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2013

Ağustos 2013

Journal of Power Sources

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2013

Ağustos 2013

Journal of Materials Chemistry A

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2013

Ağustos 2013

Journal of Materials Chemistry A

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2013

Ağustos 2013

RSC Advances

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2013

Temmuz 2013

Electrochimica Acta

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2013

Temmuz 2013

Turkish Journal of Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2013

Temmuz 2013

Journal of Materials Chemistry A

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Journal of Materials Chemistry A

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2013

Nisan 2013

Journal of Materials Chemistry A

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2013

Nisan 2013

Journal of Materials Chemistry A

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2013

Mart 2013

Journal of Materials Chemistry A

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2012

Kasım 2012

Journal of Materials Chemistry C

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2012

Temmuz 2012

journal materials chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2012

Haziran 2012

Journal of Materials Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2012

Haziran 2012

Journal of Materials Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Journal of Materials Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2012

Şubat 2012

Ionics

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2012

Ocak 2012

Journal of Solid State Electrochemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2011

Şubat 2011

Ionics

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2010

Nisan 2010

Ionics

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Kurum veya Organizasyonlar İçin İzin Alınarak Yapılan Bilimsel Danışmanlık

TUBİTAK ÇPDK üye: Enerji Depolama-İleri özelliklere sahip elektrik enerjisi depolama teknolojileri ve Otomotiv Sektörü Çağrıları -Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri-İleri Batarya Teknolojileri

2018 - 2018

2018 - 2018

Kurum veya Organizasyonlar İçin İzin Alınarak Yapılan Bilimsel Danışmanlık

TUBİTAK ÇPDK üye:1003-OTO-BTRY-2018-2 Uzun Menzilli Araç Batarya Yapı ve Sistemleri Geliştirilmesi

2015 - 2017

2015 - 2017

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü

2013 - 2013

2013 - 2013

Kurum veya Organizasyonlar İçin İzin Alınarak Yapılan Bilimsel Danışmanlık

KOSGEB

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Eylül 2019 - Ekim 2019

Eylül 2019 - Ekim 2019

Electrochemistry Conferance 2019

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Patat Ş.
İstanbul, Türkiye

Eylül 2019 - Eylül 2019

Eylül 2019 - Eylül 2019

INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL ENERGY AND SEMICONDUCTOR PHOTOCHEMISTRY (CESCOP)

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Patat Ş.
Trabzon, Türkiye

Eylül 2018 - Eylül 2018

Eylül 2018 - Eylül 2018

Third International Symposium on materials for Energy Storage and Conversion, Belgrade, Serbia, September 10-12th, 2018

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Patat Ş.
Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ

Eylül 2018 - Eylül 2018

Eylül 2018 - Eylül 2018

IV. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi (SERES'18)

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Patat Ş.
Eskişehir, Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017 - 2017

2017 - 2017

mESC-IS 2017, International Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion.

Oturum Başkanı

Nevşehir-Türkiye

2015 - 2015

2015 - 2015

mESC-IS 2015, International Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion.

Oturum Başkanı

Ankara-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

3rd International Advances In Applied Physics and Materials Science

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2005 - 2005

2005 - 2005

XIX. Ulusal Kimya Kongresi

Oturum Başkanı

İzmir-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 678

h-indeksi (WOS): 17

Jüri Üyelikleri

Mart-2019

Mart 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Haziran-2016

Haziran 2016

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya atama jürisi - Abdullah Gül Üniversitesi

Nisan-2015

Nisan 2015

Doçentlik Sınavı

Jüri üyeliği - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Aralık-2013

Aralık 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma sınavı - Erciyes Üniversitesi

Kasım-2013

Kasım 2013

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik Atama Juri Üyesi - Abdullah gül Üniversitesi

Nisan-2013

Nisan 2013

Yarışma

Ortaöğretim Okulları Proje Yarışması Kimya Alanı Jüri Üyesi - TÜBİTAK

Nisan-2013

Nisan 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Jüri Üyeliği - İstanbul Teknik Üniversitesi

Mart-2013

Mart 2013

Akademik Kadroya Atama

Yardımvcı doçentlik atama Juri Üyesi - Erciyes Üniversitesi

Ocak-2013

Ocak 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Jüri Üyeliği - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ocak-2013

Ocak 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Jüri Üyeliği - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ocak-2013

Ocak 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Jüri Üyeliği - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ocak-2013

Ocak 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Erciyes Üniversitesi

Aralık-2012

Aralık 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans tez Savunma sınavı - Erciyes Üniversitesi

Haziran-2012

Haziran 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Jüri Üyeliği - Akdeniz Üniversitesi

Haziran-2012

Haziran 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Jüri Üyeliği - Akdeniz Üniversitesi

Haziran-2012

Haziran 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Jüri Üyeliği - Skdeniz Üniversitesi

Nisan-2012

Nisan 2012

Yarışma

Ortaöğretim Okulları Proje Yarışması Kimya Alanı Jüri Üyesi - TÜBİTAK

Ocak-2012

Ocak 2012

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük atama Juri Üyesi - Kahramanmaraş Şütçü imam Üniversitesi

Aralık-2011

Aralık 2011

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez savunma - Erciyes üniversitesi

Nisan-2011

Nisan 2011

Yarışma

Ortaöğretim Okulları Proje Yarışması Kimya Alanı Jüri Üyesi - TÜBİTAK

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2010 - 2015

2010 - 2015

COST NMPS Domain, Action No: MP1004 "Hybrid Energy Storage Devices and Systems for Mobile and Stationary Applications"

https://cost1004.wttc.de

https://cost1004.wttc.de, Germany