Prof.Dr.

Ilhan ÖZTÜRK


FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

Eğitim Bilgileri

1985 - 1989

1985 - 1989

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik, Türkiye

1983 - 1985

1983 - 1985

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik, Türkiye

1972 - 1977

1972 - 1977

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu, Matematik, Türkiye

1972 - 1977

1972 - 1977

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik/Astronomi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1988

1988

Doktora

P-2 CÜMLELER AİLESİNİN KARAKTERİZASYONU

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik

1985

1985

Yüksek Lisans

LIPSCHITZ SINIFINA AİT PERİYODİK FONKSİYONLARIN RIESZ ORTALAMASI YARDIMI İLE YAKLAŞIM DERECELERİ HAKKINDA

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2012

2012

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Bilimsel çalışma

Kabardino-Balkarian Institute of Applied Mathematics and Automation

2011

2011

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Bilimsel çalışma

Universitätsklinikum Essen Institut für Virologie

2011

2011

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Erasmus Ders Verme

Bielefeld University, Faculty of Mathematics

1998

1998

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Bilimsel araştırma

Kabardino-Balkarian Devlet Üniversitesi

1994

1994

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Bilimsel Araştırmsa

Kabardino-Balkarian Institute of Applied Mathematics and Automation

1994

1994

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Mathematics Curriculum Development

Delware TECH

1993

1993

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Bilimsel Araştırmsa

Kabardino-Balkarian Institute of Applied Mathematics and Automation

Araştırma Alanları

Matematik, Diferansiyel denklemler, Fark Denklemleri ve Fonksiyonel Denklemler, İstatistik, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik

2009 - 2010

2009 - 2010

Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Fen Mat. Alanlar Eğt.

2001 - 2009

2001 - 2009

Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Kayseri Myo, Kayseri Myo

1995 - 2001

1995 - 2001

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Kayseri Myo, Kayseri Myo

1989 - 1995

1989 - 1995

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Kayseri Myo, Kayseri Myo

1982 - 1989

1982 - 1989

Öğretim Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Kayseri Myo, Kayseri Myo

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Dekan

Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Kültür Ve Sanat Komisyonu

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültei, Matematik

2013 - 2016

2013 - 2016

Bölüm Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik

2009 - 2011

2009 - 2011

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2009 - 2011

2009 - 2011

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Orta Öğ. Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi

2003 - 2004

2003 - 2004

Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi

2001 - 2004

2001 - 2004

Enstitü Müdürü

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

2001 - 2004

2001 - 2004

Senato Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Kmyo

2001 - 2004

2001 - 2004

MYO Müdürü

Erciyes Üniversitesi, Kayseri Meslek Yüksekokulu

1989 - 2001

1989 - 2001

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Kayseri Meslek Yüksekokulu, Kayseri Meslek Yüksekokulu

1989 - 2001

1989 - 2001

Bölüm Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Kayseri Meslek Yüksekokulu, Kayseri Meslek Yüksekokulu

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Ayrık Popülasyon Modelleri ve Bazı Uygulamaları

ÖZTÜRK I.

T.İpekboyar(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Kesirli Mertebeden Bazı Matematiksel Modellerin Kararlılık Analizi ve Uygulamaları

ÖZTÜRK I.

E.Balcı(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

KESİRSEL MERTEBEDEN BAZI EPİDEMİK MODELLER VE ÖZELLİKLERİ

ÖZTÜRK I.

F.ÖZKÖSE(Öğrenci)

2019

2019

Yüksek Lisans

PATOJEN-BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DİNAMİKLERİNİN KESİRSEL MERTEBEDEN MATEMATİKSEL MODELİ VE KARARLILIK ANALİZİ

ÖZTÜRK I.

G.Cebe(Öğrenci)

2017

2017

Yüksek Lisans

Temel Epidemik Modeller ve Bazı Özellikleri

ÖZTÜRK I.

R.Nomann(Öğrenci)

2017

2017

Yüksek Lisans

NCHOLSON BAILEY MODELİ VE BAZI ÖZELLİKLERİ

ÖZTÜRK I.

T.Çimencan(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

KESİRSEL MERTEBEDEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER VE BAZI BİYOLOJİK UYGULAMALARI

ÖZTÜRK I.

B.(Öğrenci)

2016

2016

Doktora

BAZI BAKTERİYEL PATOJENLERİN MATEMATİKSEL MODELLERİ VE UYGULAMALARI

ÖZTÜRK I.

B.DAŞBAŞI(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

SIR (DUYARLI-ENFEKTE-BAĞIŞIK) EPİDEMİK HASTALIKLARIN MATEMATİKSEL MODELİ VE BU MODELİN KARARLILIK ANALİZİ

ÖZTÜRK I.

T.Hacıhaliloğlu(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

Bazı Popülasyon Modellerinin Fark Denklemlerine Uyarlanması

ÖZTÜRK I.

T.Ak(Öğrenci)

2010

2010

Doktora

Popülasyon Modellerinde Diferensiyel ve fark denklemleri için Kararlılık analizi

ÖZTÜRK I.

F.Bozkurt(Öğrenci)

2009

2009

Doktora

Non Lineer Fark denklemlerin Çözümlerinin Global Davranışı

ÖZTÜRK I.

S.Zengin(Öğrenci)

2005

2005

Yüksek Lisans

Bazı Fark Denklemlerin Çözümlerinin Periyodik Karakterleri

ÖZTÜRK I.

F.Bozkurt(Öğrenci)

2003

2003

Yüksek Lisans

Kesirsel Türevler için Opial Eşitsizlikleri

ÖZTÜRK I.

S.Özen(Öğrenci)

1995

1995

Doktora

Alfa Türevli halkalar üzerine

ÖZTÜRK I.

Ş.Ceran(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

A population model of two-strains tumors with piecewise constant arguments

Bozkurt F., Öztürk I.

KUWAIT JOURNAL OF SCIENCE, cilt.42, no.2, ss.1-13, 2015 Özet

2011

2011

Stability analysis of a population model with piecewise constant arguments

Öztürk I. , Bozkurt F.

NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS, cilt.12, ss.1532-1545, 2011 Özet

2007

2007

On the recursive sequence y(n+l) = (alpha+yn-1)/(beta+yn)+(Yn-1)/(Yn)

Ozen S. , Ozturk I. , Bozkurt F.

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, cilt.188, ss.180-188, 2007 Özet

2006

2006

On the difference equation y(n+1) = alpha+beta e(-yn)/gamma+y(n-1)

Ozturk I. , Bozkurt F., Ozen S.

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, cilt.181, ss.1387-1393, 2006 Özet

1999

1999

Difference method for the differential equation with fractional derivative

Ozturk I. , Shkhanekov M.

INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED MATHEMATICS, cilt.30, ss.517-523, 1999 Özet

1995

1995

ON THE NONLOCAL BOUNDARY-VALUE PROBLEM FOR ONE ORDER LOADED DIFFERENTIAL-EQUATION

OZTURK I.

INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED MATHEMATICS, cilt.26, ss.309-314, 1995 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Pathogen-Immune System Model with Fractional Multiple-Order

Öztürk I. , Daşbaşı B.

International Journal of Mathematics and Computation, cilt.2, ss.50-61, 2019

2018

2018

On The Stability Analysis of The General Mathematical Modeling of Bacterial Infection

Daşbaşı B., Öztürk I.

International Journal Of Engineering & Applied Sciences, cilt.10, ss.93-117, 2018

2016

2016

Bağışıklık sisteminin holling 2-tipi yanıtıyla, patojen ve konakçı arasındaki dinamikler

Daşbaşı B., ÖZTÜRK I.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.32, ss.10-20, 2016

2010

2010

On the dynamics of the recursive sequence

Zengin S. , Öztürk İ. , Bozkurt F.

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.23, ss.53-59, 2010
Link

2009

2009

The global behavior on the difference equation

BOZKURT F. , ÖZTÜRK İ. , Özen S.

Studia Universitatis Babeş-Bolyai Mathematica, cilt.2, 2009

2001

2001

On the convergence of iterative process for non-local problem solution in surgery

Öztürk I. , Lafisheva M.

Studia Universitatis Babes-Bolyai Mathematıca, ss.49-54, 2001

2000

2000

An Application Degree of Theory

ÖZTÜRK I.

Journal of Institute of Mathematics & Computer Sciences: Mathematics series, cilt.13, ss.173-177, 2000

2000

2000

Boundary Value Problem For The Class of Loaded Partial Differential Equation of Mixed-Parabolic Type

ÖZTÜRK I.

J. Inst. Math. Comput. Sci. Math. Ser., cilt.13, ss.157-164, 2000

2000

2000

An Application of Degree Theory II,,

ÖZTÜRK I.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.45-50, 2000

2000

2000

On The Solution of Loaded Linear Differential Equation With Nonlacal Boundary Condition

ÖZTÜRK I.

J. Inst. Math. Comput. Sci. Math. Ser., cilt.13, ss.9-12, 2000

1998

1998

On The Theory Of Fractional Differential Equation

Öztürk I.

Dokl. İnt.Cir. Akad. Nauk,, cilt.3, ss.35-39, 1998

1996

1996

On Alfa-Derivation of Prime Rings

Öztürk I. , Ceran Ş.

Studia Universitatis Babes-Bolyai Mathematıca, cilt.41, ss.15-20, 1996

1995

1995

Boundary Value Problem For The Loaded Differential Equation of Fractional Order

ÖZTÜRK I.

Dokl. İnt.Cir. Akad. Nauk,, cilt.1, ss.12-17, 1995

1988

1988

Eşzamanlı ve Diophantine Denklemleri

ÖZTÜRK I.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.669-675, 1988

1986

1986

Periyodik Bir f Fonksiyonunun Hemen Hemen Riesz Ortalaması Yardımı ile Yaklaşım Derecesi

ÖZTÜRK I.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.155-162, 1986

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

On the stability analysis of fractional-order Lotka-Volterra model with allee effect

Öztürk I. , Daşbaşı B.

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2019),, Konya, Türkiye, 11 - 13 July 2019, cilt.1, no.1, ss.153-154

2019

2019

Dynamical behaviour of fractional order tumor model with Caputo and conformable fractional derivative

Öztürk I. , Balcı E. , Kartal Ş.

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2019), Konya, Türkiye, 11 - 13 July 2019, cilt.1, no.1, ss.114-115

2018

2018

Generalized Fractional-Order Mathematical Model for Bacterial Infectious

Daşbaşı B., ÖZTÜRK I. , Menekşe N., Cebe G.

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Ordu, Türkiye, 28 - 29 May 2018, cilt.1, no.1, ss.66

2018

2018

Stability Analysis of Fractional-Order Mathematical Model for Pathogenic Infection

ÖZTÜRK I. , Daşbaşı B., Cebe G., Menekşe N.

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), Ordu, Türkiye, 28 - 29 May 2018, cilt.1, no.1, ss.67-68

2017

2017

’The Fractional-order Mathematical Modelling of bacterial competition of multiple antibiotics

ÖZTÜRK I. , Daşbaşı B.

’İnternational conference on Operators in Morrey-type spaces and Applications (OMTSA) 2017, Kırşehir, Türkiye, 10 - 13 July 2017, cilt.1, ss.64

2017

2017

The Fractional-Order Mathematical Modeling of bacterial competition with theraphy of multiple antibiotics

ÖZTÜRK I. , Daşbaşı B.

’İnternational conference on Operators in Morrey-type spaces and Applications (OMTSA) 2017, Kırşehir, Türkiye, 10 - 13 July 2017, cilt.1, ss.64

2017

2017

The Mathematical Modeling of Pathogen and Host by Of Immune System’s Holling Type 2 Response

ÖZTÜRK I. , Daşbaşı B.

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Şanlıurfa, Türkiye, 11 - 13 May 2017, cilt.1, ss.90

2016

2016

Nümerical Behavior and Stability Analysis of a Fractional Order Macrophage-Tumor Interaction Model

ÖZTÜRK I. , ÖZKÖSE F.

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Elazığ, Türkiye, 12 - 14 May 2016, cilt.1, no.1, ss.2

2016

2016

MATHEMATICAL MODELLING OF IMMUNE SYSTEM RESPONSE AND BACTERIAL RESISTANCE WITH ANTIBIOTIC THERAPHY

Daşbaşı B., ÖZTÜRK I.

International Conference on MathematicEducation s and Mathematics (ICMME-2016, Elazığ, Türkiye, 12 - 14 May 2016, cilt.1, no.1, ss.64

2012

2012

GBM Tümörünün Matematiksel Modellemesi ve Tümör Yoğunluğuna Bağlı Kararlılık Analizi

ÖZTÜRK I.

11. Matematik Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 19 - 21 September 2012, ss.219

2010

2010

Sabit Katsayılı Ve Tam Değer Fonksiyonlu Lojistik Dferensiyel Denklemin Kararlılık Analizi

Öztürk I.

5.Anakara Matematik Günleri, Ankara, Türkiye, 3 - 04 June 2010, ss.93

Kitap & Kitap Bölümleri

2004

2004

Genel Matematik

ÖZTÜRK I.

Birsen Yayınevi, İstanbul, 2004

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

1998 - 2012

1998 - 2012

Yayın Kurul Üyesi

2001 - 2004

2001 - 2004

Fen Bilimleri Enstütüsü Dergisi

Editör

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Temmuz 2019

Temmuz 2019

ICMME-2019 International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2019)

Konya

Temmuz 2018

Temmuz 2018

ICMME-2018 International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018)

Ordu

Temmuz 2017

Temmuz 2017

Operators in General Morrey-Type Spaces and Applications (OMTSA 2017

Kırşehir

Mayıs 2017

Mayıs 2017

ICMME-2017 International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017)

Şanlıurfa

Mayıs 2017

Mayıs 2017

ICMME-2017 International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016)

Şanlıurfa

Mayıs 2016

Mayıs 2016

ICMME-2016 International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016)

Elazığ

Eylül 2015

Eylül 2015

XXVIII. ULUSAL MATEMATIK SEMPOZYUMU

ANTALYA

Mayıs 2015

Mayıs 2015

14. Matematik Sempozyumu

Niğde

Mayıs 2013

Mayıs 2013

12. Matematik Sempozyumu

Ankara

Ağustos 2012

Ağustos 2012

Seminars(Int. Inst. Of Mathematics Nano- and information Of Circassian Academy of Scientes(IIMNT AIAS)

Nalçhik

Mayıs 2012

Mayıs 2012

11. Matematik Sempozyumu

Samsun

Ağustos 2010

Ağustos 2010

XXIII: Ulusal Matematik Sempozyumu

Kayseri

Haziran 2010

Haziran 2010

The International Russian – Bulgarian Symposium

Nalçhik

Haziran 2010

Haziran 2010

5. Ankara Matematik Günleri

Ankara

Nisan 2010

Nisan 2010

Yeni Bir Öğrenme Kültürüne Doğru: İlk ve Ortaöğretimde Yeni Öğrenme-Öğretme Süreçleri Çalıştayı

Kayseri

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2019

Mayıs 2019

PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2019

Şubat 2019

Advances in Difference Equations

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

Applied Mathematics & Information Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Southeast Asian Bulletin of Mathematics

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Makale

Diğer Dergiler

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Makale

Diğer Dergiler

Mart 2016

Mart 2016

ICMME-2016 International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) ( Dokuz adet makale)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2015

Ağustos 2015

Proceedings of ICNAAM 2015 (International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015)Conference.

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2015

Haziran 2015

Theoretical Population Biology

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2014

Aralık 2014

Erciyes Üniveresitesi Fen Bilimleri enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2014

Aralık 2014

Journal of Pure and Applied Mathematics: Advances and Applications.

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2014

Aralık 2014

Journal of Biological Dynamics

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2013

Eylül 2013

Journal of Pure and Applied Mathematics:Advances and Applications

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Erciyes Üniveresitesi Fen Bilimleri enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2006

Ocak 2006

Discrete Dynamics in nature and society

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2004

Haziran 2004

Gazi University Journal of Science

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2003

Aralık 2003

Gazi University Journal of Science

Hakemli Bilimsel DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 52

h-indeksi (WOS): 4

Jüri Üyelikleri

Mart-2019

Mart 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Düzce Üniversitesi

Mart-2019

Mart 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Nisan-2017

Nisan 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - ÜAK

Mart-2017

Mart 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - ÜAK

Mart-2016

Mart 2016

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - ÜAK

Mart-2016

Mart 2016

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - ÜAK

Ekim-2015

Ekim 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - ÜAK

Eylül-2015

Eylül 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - ÜAK

Nisan-2015

Nisan 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - ÜAK

Mart-2014

Mart 2014

Doçentlik Sınavı

Jüri Üyeliği - ÜAK

Ocak-2014

Ocak 2014

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik Atama Jürisi - Erciyes Üniversitesi

Eylül-2013

Eylül 2013

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik Atama Jürisi - Erciyes Üniversitesi

Mart-2013

Mart 2013

Akademik Personel Sınavı

Doçentlik Atama Jürisi - Erciyes Üniversitesi

Ocak-2013

Ocak 2013

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük Atama Jürisi - Gazi Üniversitesi

Ekim-2011

Ekim 2011

Akademik Kadroya Atama

Yar. Doçentlik Atama Jürisi - Abdullah Gül Üniversitesi

Ekim-2011

Ekim 2011

Doçentlik Sınavı

Jüri Üyeliği - ÜAK

Ekim-2010

Ekim 2010

Akademik Kadroya Atama

Yar. Doçentlik Atama Jürisi - Erciyes Üniversitesi

Nisan-2009

Nisan 2009

Doçentlik Sınavı

Jüri Üyeliği - ÜAK

Şubat-2008

Şubat 2008

Doçentlik Sınavı

Jüri Üyeliği - ÜAK

Şubat-2007

Şubat 2007

Doçentlik Sınavı

Jüri Üyeliği - ÜAK

Şubat-2006

Şubat 2006

Doçentlik Sınavı

Jüri Üyeliği - ÜAK

Mayıs-2005

Mayıs 2005

Doçentlik Sınavı

Jüri Üyeliği - ÜAK

Mayıs-2005

Mayıs 2005

Doçentlik Sınavı

Jüri Üyeliği - ÜAK

Mayıs-2004

Mayıs 2004

Doçentlik Sınavı

Jürü Üyeliği - ÜAK

Nisan-2004

Nisan 2004

Akademik Kadroya Atama

Yar. Doçentlik Atama Jürisi - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Mart-2004

Mart 2004

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik Atama Jürisi - Van Yüzüncü Yıl

Mayıs-2003

Mayıs 2003

Doçentlik Sınavı

Jüri Üyeliği - ÜAK

Mayıs-2002

Mayıs 2002

Doçentlik Sınavı

Jüri Üyeliği - ÜAK

Kasım-2001

Kasım 2001

Doçentlik Sınavı

Jüri Ğyeliği - ÜAK