Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

 • 2016 - 2019 Araştırma Görevlisi Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

 • 2007 - 2016 Araştırma Görevlisi

  Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Computational Design Thinking

 • Lisans Mimari Tasarım 8

 • Lisans Mimari Tasarım 2

 • Lisans Mimari Tasarım 3

 • Lisans Temel Eğitim ve Mimari Tasarım 1

 • Lisans Strüktürel Tasarım