Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On the dynamics of the recursive sequence

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.23, ss.53-59, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Grunwald-Letnikov, Riemaan-Liouvelle ve Caputo Kesirsel Türevleri Üzerine, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.66-74, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)