Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Deepening Domestic and Global Inequalities During the COVID-19 Pandemic

2nd International COVID-19 and Current Issues Congress, Ankara, Turkey, 1 - 02 May 2021, pp.326 Sustainable Development

Saramago ve "Sınırda Durarak Görmek"

6. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları (BAKEA 2019), Kayseri, Turkey, 20 - 22 November 2019, pp.71

KKTC'de Türkiyeli Göçmenlerin Sosyokültürel Koordinatları ve Göçmenliğin Siyasal İnşası

2. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 17 - 20 May 2018, pp.24

“Primary Healthcare Services for Syrian Refugees in Turkey.”

Ark Yıldırım, C., Komsuoğlu A., Özekmekçi İ. “Primary Healthcare Services for Syrian Refugees in Turkey.” Council for European Studies: International Conference of Europeanists, 28 - 30 March 2018 Sustainable Development

FASCISM AS A POLITICAL SYSTEM: AN ANALYSIS THROUGH POLITICAL INSTITUTIONS

IBAD-2017 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.199 Creative Commons License

II.Abdülhamit Döneminde Makbul Özneyi Kurmak: Çocuklara Mahsus Gazete (1896-1908)

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.176

II. Abdülhamid Döneminde Makbul Özneyi Kurmak: Çocuklara Mahsus Gazete (1896-1908)

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.176

Huxley's Brave New World: Advanced Medical Technology Through the Prism of Political Science

3rd International and Interdisciplinary Conference, İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2014

Rethinking Respect in Political Theory

POLITSCI'13 Political Science Conference, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2013, pp.18-22

Being Anatolian: Changing Pattern of Constructing Armenian Identity in Turkey

2nd International Congress of International Society for Cultural History: Artefacts, Culture and Identity, İstanbul, Turkey, 11 - 14 September 2013, pp.6

MAPPING THE NEXT GENERATION’S IMAGINATION: BALKAN WARS AND THE TURKISH NATIONALISM

The 2nd International Balkan Annual Conference IBAC 2012, Tirane, Albania, 10 - 12 October 2012, vol.1, pp.274-283

Books & Book Chapters

28 Şubat ve Anavatan Partisi: Kutuplaşmanın Panzehiri Olma Misyonu

in: Çeyrek Asır Sonra 28 Şubat: Aktörler Üzerinden Bir Okuma, Onur Alp Yılmaz, Editor, Nika Yayınları, Ankara, pp.167-200, 2022

Avrupa'da Radikal Sağ Partiler ve Sağlık Alanında Refah Şovenizmi Riski

in: Hakan Ertin'e Armağan: Primum Non Nocere Önce İncitme!, Özekmekçi, M. İnanç; Bardakçı Tayyibe; Az, Adem; Barış, Maide, Editor, BETİM Kitaplığı, İstanbul, pp.233-246, 2022

28 Şubat ve Anavatan Partisi: Kutuplaşmanın Panzehiri Olma Misyonu

in: Çeyrek Asır Sonra 28 Şubat: Aktörler Üzerinden Bir Okuma, Onur Alp Yılmaz, Editor, Nika Yayın, Ankara, pp.167-200, 2022

Siyaset Bilimi Alanında Siyasal Kültür Yaklaşımının ‘Serencamı’ .

in: Toplum, Tarih ve Siyaset Üzerine Yazılar Prof. Dr. Cemil Oktay'a Armağan, H. Birsen Hekimoğlu - İnci Özkan Kerestecioğlu, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.33-58, 2021

His Majesties Painter Zonaro: A Professional Career Bound to Politics

in: The Relationship Between Art and Politics in the 19th Century Ottoman Empire: Institutionalization, Change, and Continuity, Ayşegül Komsuoğlu, Hikmet Toker, Federica Nardella, Editor, İstanbul University Press, İstanbul, pp.19-49, 2021

Bir Siyasal Sistem Olarak AB'de Demokratik Meşruiyet Sorunu ve Avrupa Parlamentosu

in: Güncel Gelişmeler Kapsamında Avrupa Birliği ve Demokrasi: Demokratik Meşruiyet Tartışmaları, Didem Saygın, Serpil Bardakçı Tosun, Editor, Seçkin, Ankara, pp.169-207, 2020

Küreselleşme Sürecinde Türkiye’xxde Yeni Kimliksel Farkındalıklar

in: Türkiye’xxnin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası-Türkiye Geleceğin Neresinde?, Nejat Doğan, Ferit Kula, Mehmet Öcal, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.375-399, 2020

Post-Komünist Geçiş Sürecinin Krizi Olarak Radikal Sağ Partilerin Yükselişi: Macaristan Jobbik Partisi Örneği

in: 21. Yüzyılda Krizler: Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletler, Yunus Yoldaş, Özlem Becerik Yoldaş, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.419-456, 2019

Avrupa Birliği'ne Katılım Yolunda Kosova

in: Avrupa Birliği'nin Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar Genişlemesi AB36 Mümkün mü?, Tezcan E., Aras İ., Günar A. , Editor, Sentez Nesriyat, Bursa, pp.659-692, 2015

Avrupa Birliği'ne Katılım Yolunda Kosova

in: Avrupa Birliği'nin Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar Genişlemesi AB36 Mümkün mü?, Ercüment Tezcan, İlhan Aras, Altuğ Günar, Editor, Sentez Yayıncılık, İstanbul, pp.659-692, 2015

Yakalanışının 50. Yılında Türkiye Basınından Eichmann Davası Yorumları

in: Politikanın Çağrısı, Fatmagül Berktay, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.85-90, 2012

Türk Sağında Ayasofya İmgesi

in: Türk Sağı Mitler Fetişler Düşman İmgeleri, İnci Özkan Kerestecioğlu, Güven Gürkan Öztan, Editor, İletişim Yayınları, İstanbul, pp.283-306, 2012

Yakalanışının 50. yılında Türkiye Basınından Eichmann davası yorumları Eichmann Türkiye'de

in: Politikanın Çağrısı, Fatmagül Berktay , Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.85-90, 2010

Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Yeni Kimliksel Farkındalıklar

in: Türkiye’nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası –Türkiye Geleceğin Neresinde?, Doğan N., Kula F., Öcal M. , Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.375-399, 2007