Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Soccer related sudden deaths in Turkey

JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND MEDICINE, cilt.7, ss.292-298, 2008 Özet

Childhood foreign body aspiration in Istanbul, Turkey

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, cilt.153, ss.136-141, 2005 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Viruses and Toxoplasma gondii İn Etiology of Glioblastome Multiforme

45th Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery, Denver, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 12 October 2017, cilt.33, no.10, ss.1843

Elders Life Style and Their Relationship with Neighbourhood

1st International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, Türkiye, 14 - 16 May 2014, ss.64

Kitap & Kitap Bölümleri

Aile Hekimliğinde Yasalar ve Yasal Konular

Özel Hastalık Grupları, Kronik Hastalıklar, Demirağ S, Ünlüoğlu İ, Katkıcı U., Editör, Akademi Elma Yayınevi, İstanbul, ss.176-181, 2016