Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ağustos 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Eğitim Yapılarının "Esneklik" Bağlamında Değerlendirilmesi: Kayseri Örneği

 • Ocak 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Artırılmış Gerçekliğin Mimarlık Eğitiminde Bir İfade Aracı Olarak Kullanımının Değerlendirilmesi

 • Temmuz 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  "Değişen İklim Koşullarında Çatı Kaplama Malzemelerinin ve Yağmur Suyu Toplama Sistemlerinin Verimliliğinin İncelenmesi Safranbolu Örneği başlıklı Yüksek Lisans Tez Savunma Jurisi

 • Mayıs 2016 Akademik Personel Sınavı

  Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

  Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Sınavı

 • Aralık 2015 Akademik Personel Sınavı

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Sınavı

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2012 - Devam Ediyor

  Üye