Education Information

Education Information

 • 2010 - 2014 Doctorate

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bil. Abd / Din Eğitimi Bilim Dalı, Turkey

 • 2005 - 2007 Postgraduate

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bil. Abd / Din Eğitimi Bilim Dalı, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğrt. Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programında ve Ders Kitaplarında Çoğulculuk

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bil. Abd / Din Eğitimi Bilim Dalı

 • 2007 Postgraduate

  Basamak Teorileri Açısından Dini Gelişim, İnanç Gelişimi ve Eğitimi

  Marmara University, Felsefe Ve Din Bil. Abd / Din Eğitimi Bilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English