Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1997 - 2002 Tıpta Uzmanlık

    Erciyes Üniversitesi, Dahili Tıp Bil., Radyasyon Onkolojisi, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2002 Tıpta Uzmanlık

    ‘Ratlarda tüm vücut ışınlaması sonrası vitamin E ve Amifostin’in karaciğerde radyoprotektif etkilerinin lipid peroksidasyonu yönünden değerlendirilmesi” .

    Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakütesi, Radyasyon Onkolojisi

Yabancı Diller

  • B1 Orta İngilizce