Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2014 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi, Türkiye

 • 2005 - 2010 Tıpta Uzmanlık

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

 • 1998 - 2004 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (İngilizce), Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Tıpta Uzmanlık

  Sıçanlarda oluşturulan Deneysel Akut ve Kronik Kolit Inflamatuvar Kolit Modelinde Ghrelin ve Obestatinin İnflamatuvar sürece etkisinin araştırılması

  Marmara Üniversitesi, Çocuk Sağlğı Ve Hastalıkları, Çocuk Gastroenterolojisi

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2010Sağlık ve Tıp

  Hayvan Deneyieri yerel Etik Kurulu Araştırıcılar için Deney Hayvanları Kullanımı , Marmara Üniversitesi Rektörlüğü

 • 2010Sağlık ve Tıp

  Hayvan Deneyieri yerel Etik Kurulu Araştırıcılar için Deney Hayvanları Kullanımı , Marmara Üniversitesi Rektörlüğü

 • 2008Sağlık ve Tıp

  Çocuklarda İleri yaşam Desteği Kursu (ÇİYAD) , Türk Pediatri Kurumu

 • 2005Sağlık ve Tıp

  Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı sertifikası , Sağlık Bakanlığı