Education Information

Education Information

 • 2011 - 2014 Post Doctorate of Medicine

  Erciyes University, Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi, Turkey

 • 2005 - 2010 Expertise In Medicine

  Marmara University, Tıp Fakültesi, Turkey

 • 1998 - 2004 Postgraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (İngilizce), Turkey

Dissertations

 • 2010 Expertise In Medicine

  Sıçanlarda oluşturulan Deneysel Akut ve Kronik Kolit Inflamatuvar Kolit Modelinde Ghrelin ve Obestatinin İnflamatuvar sürece etkisinin araştırılması

  Marmara Üniversitesi, Çocuk Sağlğı Ve Hastalıkları, Çocuk Gastroenterolojisi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • B1 Intermediate German

Certificates, Courses and Trainings

 • 2010Hayvan Deneyieri yerel Etik Kurulu Araştırıcılar için Deney Hayvanları Kullanımı

  Health&Medicine , Marmara Üniversitesi Rektörlüğü

 • 2010Hayvan Deneyieri yerel Etik Kurulu Araştırıcılar için Deney Hayvanları Kullanımı

  Health&Medicine , Marmara Üniversitesi Rektörlüğü

 • 2008Çocuklarda İleri yaşam Desteği Kursu (ÇİYAD)

  Health&Medicine , Türk Pediatri Kurumu

 • 2005Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı sertifikası

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı