Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Kasım 2014LEVOBUPİVAKAİN, BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİNİN MİYOTOKSİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI; ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELEME

    Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 12

h-indeksi (WOS): 2