Doç.Dr.

Önder DÜZLÜ


VETERİNER FAKÜLTESİ

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER

Eğitim Bilgileri

2005 - 2010

2005 - 2010

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Parazitoloji, Türkiye

1999 - 2004

1999 - 2004

Lisans

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Karadeniz Bölgesi'ndeki Sığırlardan Elde Edilen Babesia bovis Suşlarının Moleküler Karakterizasyonu

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Parazitoloji

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Klinik Öncesi Bilimler, Veteriner Parazitoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

2010 - 2015

2010 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji

2005 - 2010

2005 - 2010

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Koordinatör Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Aöf İl Sınav Koordinatörlüğü

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Merkez Müdür Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Atçılık Ve Binicilik Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Deneysel Ve Klinik Araştırma Merkezi (Dekam)

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Diğer Akademik Görev

Erciyes Üniversitesi, Vektörler Ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

2016 - 2019

2016 - 2019

Enstitü Müdür Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2017 - 2018

2017 - 2018

Soruşturma Komisyonu Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

2013 - 2015

2013 - 2015

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Helmintlerin Sağaltımı ve Kontrolü

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Artropoda ile Savaş Yöntemleri

Doktora

Doktora

Vektör Arthropoda

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel Hazırlık (Parazitoloji)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Balıkların Helmintleri

Lisans

Lisans

Parazitoloji

Doktora

Doktora

Helmintolojide Aşı Uygulamaları

Doktora

Doktora

Acarların Üretim Metotları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Parazitlerin Toplanması ve Saklanması

Doktora

Doktora

Genel Parazitolojik Yöntemler

Doktora

Doktora

Acaricid ve İnsecticidler ve Bunların Uygulama yöntemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Evcil Kanatlılarda Artropod Enfestasyonları

Lisans

Lisans

Entomoloji

Doktora

Doktora

Protozoonların Teşhisinde Kullanılan Metotlar

Lisans

Lisans

Helmintoloji

Doktora

Doktora

Laboratuar Hayvanlarının Helmintleri

Doktora

Doktora

Astigmata, Prostigmata, Mesostigmata, Metastigmata

Doktora

Doktora

Echinococcosis

Lisans

Lisans

Protozooloji

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ruminantlarda Bulunan Parazit Artropoda ve Protozoa

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Babesiosis

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İnsect ve Acarların Toplanması ve Muhafaza Edilme Metotları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Parazitolojide PCR ve Blotting Yöntemlerinin Kullanımı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Phthiraptera, Siphoneptera, Diptera

Doktora

Doktora

Helmintik Zoonozlar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Diptera Enfestasyonları Biyoloji ve Epidemiyoloji

Lisans

Lisans

Keneler ve Tıbbi önemleri

Doktora

Doktora

Kiler, Mutfak ve Evlerde Bulunan Zararlı Haşereler

Doktora

Doktora

Artropoda ile Savaş Yöntemleri

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Bal Arılarında (Apis mellifera) Bulunan Varroa (Acari: Varroidae) Türlerinin Genotiplendirilmesi ve Varroa Popülasyonlarında Wolbachia Endobakterisinin Araştırılması

Düzlü Ö. (Danışman)

Ö.Türkmen(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Kayseri Yöresinde Yaygınlık Gösteren Hamam Böceklerinin Insecta Blattaria Filogenetik Karakterizasyonu ve Medikal Önemi Olan Parazitler Yönünden Vektörlük Potansiyellerinin Belirlenmesi

Düzlü Ö. (Danışman)

F.Cevahir(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Farklı Su Kaynaklarında Serbest Yaşayan Patojenik Amiplerin Moleküler Prevalansı

Düzlü Ö. (Danışman)

B.Ceniklioğlu(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Tavuklarda Enterocytozoon bieneusi ve Encephalitozoon türlerinin moleküler prevalansı, genotiplendirilmesi ve insan sağlığı açısından risk potansiyelleri

Düzlü Ö. (Danışman)

N.Ercan(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

“Lucilia sericata’nın Lucimycin, Chymotrypsin, Lucifensin Gen Tabanlı Füzyon Proteininin Rekombinant Üretimi ve Leishmania trop,ca ile Enfekte Balb/C Farelerde Etkisinin Araştırılması

Düzlü Ö. (Danışman)

E.Erdoğan(Öğrenci)

2017

2017

Yüksek Lisans

BeWo İnsan Trophoblastik Hücre Hattında Toxoplasma gondii'nin Toll-Like Reseptörlerle Tanınması ve Sinyal İletim Yolunun Araştırılması

Düzlü Ö. (Danışman)

Ş.Dağlı(Öğrenci)

2017

2017

Doktora

Toxoplasma gondii'nin invazyonundan sorumlu hedef rhoptry neck protein (RON) geninin sirna transfeksiyonu ile susturulması

Düzlü Ö. (Danışman)

M.YÜRÜK(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Sığırlardan Toplanmış Ixodid Kenelerde Anaplasma phagocytophilum'un Real Time PCR'la Araştırılması ve Saptanan İzolatların Moleküler Karakterizasyonu

DÜZLÜ Ö.

Ö.Türkmen(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

Sultan Sazlığı Yöresinde Sivrisinek Türlerinde Wolbachia Endobakterisinin PCR ile Araştırılması ve Moleküler Genotiplendirilmesi

DÜZLÜ Ö.

G.Yetişmiş(Öğrenci)

2014

2014

Yüksek Lisans

KAYSERİ YÖRESİNDEKİ SIĞIRLARDAN TOPLANMIŞ KENE TÜRLERİNDE BABESIA BOVIS VE BABESIA BIGEMINA’NIN REAL TİME PCR YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI

DÜZLÜ Ö.

T.Meyilli(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

Vectors and Vector-Borne Diseases in Turkey

İNCİ A. , Yazar S., TUNÇBİLEK A. Ş. , CANHİLAL R. , DOĞANAY M. , Aydın L., et al.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.60, ss.281-296, 2013 Özet

2008

2008

Epidemiology of Tropical Theileriosis in the Cappodocia Region

İNCİ A. , İÇA A., YILDIRIM A. , VATANSEVER Z., ÇAKMAK A., ALBASAN H., et al.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, cilt.32, ss.57-64, 2008

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Genel Bakış: Eksozomlar ve Bazı Parazit Protozoon Enfeksiyonlardaki Rolleri

İNCİ A. , OKUR M., DÜZLÜ Ö. , YILDIRIM A.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.2, ss.179-189, 2018
Link

2017

2017

Apicomplexan Protozoonlarda Apicoplast

İNCİ A. , ŞAHİNGÖZ DEMİRPOLAT G., YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, ss.49-59, 2017
Link

2014

2014

Caterpillar-Borne Abortions in Pregnant Mares and Camels

İNCİ A. , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö.

Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg., cilt.11, ss.191-196, 2014

2014

2014

Three Emerging Vector-Borne Diseases in Turkey

İNCİ A. , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.117-120, 2014

2012

2012

Türkiye’de Evcil Ruminantlarda Babesiosis

DÜZLÜ Ö. , İNCİ A. , YILDIRIM A.

Turkiye Klinikleri J Vet Sci, no.2, ss.27-34, 2012

2012

2012

Sığır Theileriosis’inde Metastaz

İNCİ A. , yavuz a., YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , BİŞKİN Z.

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, no.2, ss.113-122, 2012

2009

2009

Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar

İNCİ A. , DÜZLÜ Ö.

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, no.1, ss.53-64, 2009

2009

2009

Kapadokya'da Arıcılık

SARIÖZKAN S. , İNCİ A. , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö.

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, no.2, ss.143-155, 2009

2009

2009

Bazı protozoon enfeksiyonlarda apoptozis

İNCİ A. , YILDIRIM A. , yavuz a., DÜZLÜ Ö.

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, no.2, ss.121-133, 2009

2007

2007

Sığırlarda Fasciola hepatica'nın Yayılışı

yavuz a., İNCİ A. , YILDIRIM A. , İÇA A. , DÜZLÜ Ö.

ERÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, no.2, ss.96-102, 2007

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

In silico evaluation of antiparasitic effects of different organic molecules: A preliminary study

Düzlü Ö. , Ercan N., Yıldırım A. , Azarkan S. Y. , Ercan F.

1st International Ahi Evran Medicine & Health Science Congress, Kırşehir, Türkiye, 11 April - 14 May 2019, ss.1-2

2018

2018

Molecular investigation and characterization of avian haemosporidian parasites from the poultry red mite populations (Dermanyssus gallinae)

ÇİLOĞLU A. , İNCİ A. , DÜZLÜ Ö. , ÖNDER Z. , YILDIRIM A.

4th International Conference on Malaria and Related Haemosporidian Parasites of Wildlife, Pekin, Çin, 1 - 05 November 2018, ss.48

2018

2018

Molecular Identification and Phylogenetic Characterization of Zoonotic Trematodes in Freshwater Fishes caught from the Central Anatolia Region of Turkey

ŞİMŞEK E. , YILDIRIM A. , YILMAZ E. , İNCİ A. , DÜZLÜ Ö. , ÖNDER Z. , et al.

3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 09 September 2018, ss.50

2018

2018

Molecular Characterization and Phylogenetic Analyses of Culicoides pulicaris Complex Species

YILDIRIM A. , Dik B., Şahin Ö. F. , DÜZLÜ Ö. , ÖNDER Z. , ÇİLOĞLU A. , et al.

INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 June 2018, ss.647
Link

2018

2018

Investigation of Eimeria species in chickens in Samsun region by Real Time PCR

ASLAN Ç., YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , ÖNDER Z. , ÇİLOĞLU A. , ŞAHİNGÖZ DEMİRPOLAT G., et al.

International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018, Niğde, Türkiye, 9 - 12 May 2018, ss.41-44
Link

2018

2018

Investigation of Eimeria species in chickens in Samsun region by Real Time PCR .

ASLAN Ç., YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , ÖNDER Z. , ÇİLOĞLU A. , ŞAHİNGÖZ DEMİRPOLAT G., et al.

International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018, 9 - 12 May 2018

2017

2017

Kuzey Doğu Anadolu yöresinde Simulium türlerinin molekülerkarakterizasyonu

ÖNDER Z. , İNCİ A. , ARSLAN M. Ö. , YILDIRIM A. , SARI B., DÜZLÜ Ö. , et al.

20. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Parazitoloji Kongresi, 25 September - 29 December 2017

2017

2017

Sultan Sazlığı ekosisteminde kanatlı haemosporidianların konak parazit ilişkisi

ÇİLOĞLU A. , YILDIRIM A. , GÜRSOY ERGEN A., DİK B., DÜZLÜ Ö. , ÖNDER Z. , et al.

20. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Parazitoloji Kongresi, 25 - 29 September 2017

2017

2017

Kuzey Doğu Anadolu yöresinde Simulium tu¨rlerinin moleku¨ler karakterizasyonu

ÖNDER Z. , İNCİ A. , Arslan M. Ö. , YILDIRIM A. , SARI B., DÜZLÜ Ö. , et al.

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 September 2017, ss.357-358

2017

2017

Sultan Sazlığı ekosisteminde kanatlı haemosporidianların konakparazit ilişkisi

ÇİLOĞLU A. , YILDIRIM A. , Gürsoy Ergen A., dik b., DÜZLÜ Ö. , ÖNDER Z. , et al.

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 September 2017, ss.321-322

2017

2017

İç Anadolu Bölgesi’ndeki sığırlarda Ostertagia ostertagi ve Haemonchus tu¨rlerinin moleku¨ler karakterizasyonu

DÜZLÜ Ö. , YILDIRIM A. , İNCİ A. , ÖNDER Z. , ÇİLOĞLU A.

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 September 2017, ss.379-380

2017

2017

Kuzey Doğu Anadolu yöresinde yayılış gösteren bazı Simulium tu¨rlerinin in silico PCR-RFLP analizleriyle identifikasyonu

ÖNDER Z. , İNCİ A. , Arslan M. Ö. , YILDIRIM A. , SARI B., DÜZLÜ Ö. , et al.

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 September 2017, ss.419-420

2015

2015

Kayseri Yöresinde Koyunlarda Haemonchus contortus'un Moleküler Prevalansı, Karakterizasyonu ve Benzimidazol Dirençliliğinin Moleküler Olarak Araştırılması

ÖNDER Z. , YILDIRIM A. , İNCİ A. , DÜZLÜ Ö. , ÇİLOĞLU A.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 October 2015, ss.73

2015

2015

Sığırlarda Eimeria Türlerinin 18S rRNA, ITS-1 ve mt-COI Gen Bölgelerine Göre Filogenetik Karakterizasyonu

YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , İNCİ A. , ÇİLOĞLU A. , ÖNDER Z. , Arslan M. Ö.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 October 2015, ss.75-76

2015

2015

Babesia bigemina Kayseri/Türkiye Suşlarının Apical Membrane Antigen-1 (AMA-1) Proteininin Moleküler Karakterizasyonu ve Ekspresyonu

ÇİLOĞLU A. , İNCİ A. , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , ÖNDER Z.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 October 2015, ss.97

2015

2015

Sultan Sazlığı Ekosisteminde Passerin Kuşlarda Kanatlı Haemosporidialarının Moleküler Prevalansı

İNCİ A. , Dik B., YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , Gürsoy Ergen A., ÇİLOĞLU A. , et al.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 October 2015, ss.90-91

2014

2014

Tek Tırnaklılarda Kistik Ekinokokkozis

DÜZLÜ Ö.

7. Ulusal Hidatidoloji Kongresi, Ordu, Türkiye, 4 - 07 September 2014, ss.31-32

2014

2014

Economic Losses Associated With Black Flies in Turkey

GRAY E. W. , ADLER P. H. , SARIÖZKAN S. , İNCİ A. , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö.

North American Black Fly Association, 12th Annual Meeting, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, 22 February - 23 April 2014, ss.2

2013

2013

Molecular Characterization of Cryptosporidium Isolates from Calves with Diarrhea in Konya Province

YILDIRIM A. , Sevinc F., İNCİ A. , Derinbay Ekici O., DÜZLÜ Ö. , Isik N., et al.

2. International Meeting on Apicomplexan Parasites in Farm Animals, Türkiye, 1 - 04 October 2013, ss.75

2013

2013

Atların Vektör Kaynaklı Protozoon Hastalıkları

DÜZLÜ Ö.

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 1 - 04 October 2013, ss.51-58

2013

2013

Molecular detection and characterization of a Haemoproteus lineage in a Tawny Owl (Strix aluco) in Turkey

YILDIRIM A. , Aysul N., Bayramlı G., İNCİ A. , Eren H., Aypak S., et al.

International Conference on Malaria and Related Haemosporidian Parasites of Wildlife, Litvanya, 1 - 04 August 2013, ss.104
Link

2012

2012

Chromosomal insights into the pest status of the subgenus Wilhelmia in Turkey.

adler p. h. , İNCİ A. , YILDIRIM A. , seitz g., DÜZLÜ Ö.

5th International Simuliid Symposium, Slovakya, 1 - 04 September 2012, ss.9

2012

2012

A Fatal Case Caused By Massive Honey Bee Stings

AKYILDIZ B. , ÖZSOYLU S. , ÖZTÜRK M. , İNCİ A. , DÜZLÜ Ö. , YILDIRIM A.

1ST NATIONAL VECTORS AND VECTOR-BORNE DISEASES SYMPOSIUM (WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION), Türkiye, 1 - 04 September 2012, ss.108-109

2012

2012

The Investigation Of Babesia Bovis And Babesia Bigemina By Real Time Pcr In Cattle In Erzurum Province Of Eastern Part Of Turkey

DÜZLÜ Ö. , YILDIRIM A. , İNCİ A. , AVCIOĞLU H., Balkaya İ., ÖNDER Z.

1ST NATIONAL VECTORS AND VECTOR-BORNE DISEASES SYMPOSIUM (WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION), Türkiye, 1 - 04 September 2012, ss.119-121

2012

2012

Detection And Molecular Characterization Of A Haemoproteus Lineage In An Owl In Turkey

YILDIRIM A. , Aysul N., Bayramlı G., İNCİ A. , Eren H., Aypak S., et al.

1ST NATIONAL VECTORS AND VECTOR-BORNE DISEASES SYMPOSIUM (WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION), Türkiye, 1 - 04 September 2012, ss.88-90

2012

2012

Molecular Prevalance Of Babesiosis And Theileriosis In Cattle In Turkey

İNCİ A. , DÜZLÜ Ö. , YILDIRIM A.

1ST NATIONAL VECTORS AND VECTOR-BORNE DISEASES SYMPOSIUM (WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION), Türkiye, 1 - 04 September 2012, ss.95-96

2012

2012

The Investigation Of Canine Blood Protozoon Infections By Taqman Real Time Pcr In Kayseri Province Of Central Turkey

İNCİ A. , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , ÇİLOĞLU A. , ÖNDER Z.

1ST NATIONAL VECTORS AND VECTOR-BORNE DISEASES SYMPOSIUM (WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION), Türkiye, 1 - 04 September 2012, ss.102-104

2010

2010

Kayseri/İncesu ekonomisinde hayvancılığın yeri ve önemi

SARIÖZKAN S. , İNCİ A. , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö.

I. Ulusal İncesu Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 October 2010

2010

2010

Veteriner Epidemiyolojik Çalışmalar. Bilimsel Çalışmalar Işığında Ülkemizde Ekinokokkozis

YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö.

5. Ulusal Hidatidoloji Kongresi, Hatay, Türkiye, 1 - 04 September 2010, ss.21

2010

2010

Chewing Lice (Phthiraptera) Species On Wild Birds In The Cappadocia Region

İNCİ A. , dik b., KİBAR M. , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö.

Fourth International Conference on Phthiraptera, Türkiye, 1 - 04 June 2010, ss.43

2010

2010

Current knowledge of Turkey louse fauna

İNCİ A. , YILDIRIM A. , DİK B., DÜZLÜ Ö.

Fourth International Conference on Phthiraptera, Urgup-Cappadocia, Türkiye, 1 - 04 June 2010, ss.54

2009

2009

Türkiye'de Sığırlarda Babesia ve Theileria Türlerinin Moleküler Prevalansı

İÇA A. , İNCİ A. , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , AKTAŞ M., BİŞKİN Z.

XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 November 2009, ss.215

2009

2009

Kayseri Yöresinde Canine Echinococcosis'in Prevalansı

YILDIRIM A. , İÇA A. , DÜZLÜ Ö. , İNCİ A.

XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 November 2009, ss.250

2007

2007

Kayseri ve Civarında Köpeklerde Leishmaniosisin Nested-PCR ile Moleküler Biyolojik Teşhisi.

İNCİ A. , YILDIRIM A. , İÇA A. , ASLAN Ö. , DÜZLÜ Ö.

XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 November 2007, ss.162

2007

2007

Orta Kızılırmak Havzasında Karasinek (Diptera: Simuliidae) İstilası.

YILMAZ A., İNCİ A. , TUNÇBİLEK A. Ş. , YEŞİLSÖZ H., İÇA A. , YILDIRIM A. , et al.

XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 September 2007, ss.155-156

2007

2007

Prevalance of canine heartworm disease in the Gemlik area of Bursa Province, Turkey

CİVELEK T., YILDIRIM A. , İÇA A., DÜZLÜ Ö.

First Europen Dirofilaria Days, Hırvatistan, 1 - 04 February 2007, ss.207

2006

2006

Kayseri Yöresi Köpeklerinde Echinococcosisin Koproantijenden Elisa Tekniği İle Araştırılması

YILDIRIM A. , İÇA A., İNCİ A. , DÜZLÜ Ö. , ATALAY A.

3. Ulusal Hidatidoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 1 - 04 September 2006, ss.54

2006

2006

İki kedide pleural ve Peritoneal Tetrahyridiosis Olgusu

YILDIRIM A. , ASLAN Ö. , İÇA A., GÜRBULAK K. , DÜZLÜ Ö.

III. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bursa, Türkiye, 1 - 04 May 2006, ss.1-2

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Laborant ve Veteriner Sağlık

Düzlü Ö.

Zoonoz Protozoonlar, Esin Güven, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-29, 2019

2019

2019

Laborant ve Veteriner Sağlık

Düzlü Ö.

Zoonoz Artropodlar, Esin Güven, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-25, 2019

2017

2017

VEKTÖR ARTROPODLAR ve MÜCADELESİ

DÜZLÜ Ö. , YILDIRIM A. , İNCİ A.

KARASİNEKLER (BLACK FLIES) (Diptera: Simuliidae) VEKTÖRLÜKLERİ VE MÜCADELESİ, Özbel Y., Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.211-233, 2017

2016

2016

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları

DÜZLÜ Ö. , İNCİ A.

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Simuliid Enfestasyonu, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.309-317, 2016

2015

2015

Arthropodoloji

İNCİ A. , DÜZLÜ Ö. , YILDIRIM A.

Phthiraptera (Bitler), Karaer KZ, Dumanlı N, Editör, Medisan Yayıncılık, Ankara, ss.137-158, 2015

2015

2015

Arthropodoloji

İNCİ A. , DÜZLÜ Ö. , YILDIRIM A.

Phthiraptera (Bitler), Karaer Z, Dumanlı N, Editör, Medisan Yayıncılık, ss.137-158, 2015

2013

2013

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları

DÜZLÜ Ö. , İNCİ A.

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Tabanid Enfestasyonu, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.306-311, 2013

2013

2013

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları

YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö.

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Setariosis, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları Metamorphous Press, İzmir, ss.288-290, 2013

2013

2013

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları

DÜZLÜ Ö. , ÇİLOĞLU A.

Balıklarda Görülen Parazit Hastalıkları-Respirator Sistem, Deri ve Bağ Dokularda Protozoon Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, İzmir, ss.1409-1418, 2013

2013

2013

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları

DÜZLÜ Ö. , İNCİ A.

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Babesiosis, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.82-101, 2013

2013

2013

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları

DÜZLÜ Ö. , BİŞKİN Z.

Balıklarda Görülen Parazit Hastalıkları-Muskuloskeletal Sistemde Görülen Protozoon Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, İzmir, ss.1391-1394, 2013

2013

2013

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları

DÜZLÜ Ö. , İNCİ A.

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Anaplasmosis, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.114-121, 2013

2010

2010

Veteriner Protozooloji

İNCİ A. , DÜZLÜ Ö. , İÇA A.

Babesiidae, Karaer Z, Dumanlı N, Editör, Medisan Yayınevi, Ankara, ss.183-206, 2010

2007

2007

Tıbbi ve Veteriner İmmunoparazitoloji

İNCİ A. , albasan h., DÜZLÜ Ö.

Protozoon Enfeksiyonlarında İmmunite (Genel), Özcel MA, İnci A, Turgay N, Köroğlu E, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, İzmir, ss.453-461, 2007

Desteklenen Projeler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Türkiyede Satışa Sunulan Tüketime Hazır veya Dondurulmuş Balıklarda Zoonoz Anisakid Türlerin Araştırılması ve Halk Sağlığı Açısından Risk Potansiyellerinin Ortaya Konulması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ŞİMŞEK E. (Yürütücü) , YILDIRIM A. , İNCİ A. , YILMAZ E. , GÖNÜLALAN Z. , PEKMEZCİ G. Z. , et al.

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Farklı Konaklardan İzole Edilen Ixodid Kene Türlerinin Filogenetik Karakterizasyonu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

DÜZLÜ Ö. (Yürütücü) , ÇİLOĞLU A. , İBİŞ O. , YILDIRIM A. , İNCİ A. , ÖNDER Z. , et al.

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Tavuklarda Enterocytozoon bieneusi ve Encephalitozoon Türlerinin Moleküler Prevalansı Genotiplendirilmesi ve İnsan Sağlığı Açısından Risk Potansiyelleri

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

DÜZLÜ Ö. (Yürütücü) , ERCAN N.

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Sığırlarda Giardia duodenalis'in Multilokus Genotipik Karakterizasyonu ve Filogenetik Analizi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ÖNDER Z. (Yürütücü) , İNCİ A. , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , ÇİLOĞLU A.

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Kayseri Yöresinde Yaygınlık Gösteren Hamam Böceklerinin Insecta Blattaria Filogenetik Karakterizasyonu ve Medikal Önemi Olan Parazitler Yönünden Vektörlük Potansiyellerinin Belirlenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

DÜZLÜ Ö. (Yürütücü) , CEVAHİR F.

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Türkiyenin farklı bölgelerinde yetiştirilen Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Ichthyophthirius multifiliis suşlarının genotiplendirilmesi, filogenetik analizleri ve suşlara spesifik etkinliği kanıtlanmış immundominant rekombinant immobilizan antijenlerin ekspresyonu ve karakterizasyonu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İNCİ A. (Yürütücü) , ONUK E. E. , ŞİMŞEK E. , YILMAZ E. , ÖNDER Z. , ÇİLOĞLU A. , et al.

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Sığır, Koyun ve Manda Çiğ Sütlerinde Zoonotik Karakterli Encephalitozoon ve Enterocytozoon Türlerinin Moleküler İdentifikasyonu ve Genotiplendirilmesi

TÜBİTAK Projesi

YILDIRIM Y. (Yürütücü) , ÖNDER Z. , AL S. , YILDIRIM A. , GÖNÜLALAN Z. , ERTAŞ ONMAZ N. , et al.

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Orta Kızılırmak Havzasında Sorun Oluşturan Karasinek (Diptera: Simuliidae) Türlerinin Moleküler Klasifikasyonu ve Vektörlük Potansiyellerinin Real Time PCR İle Araştırılması

TÜBİTAK Projesi

İNCİ A. (Yürütücü) , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö.

2016 - 2019

2016 - 2019

Dermanyssus gallinae Popülasyonlarında Kanatlı Haemosporidian Parazitlerin Moleküler Yöntemlerle Araştırılması ve Genetik Karakterizasyonu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ÇİLOĞLU A. (Yürütücü) , İNCİ A. , ÖNDER Z. , DÜZLÜ Ö. , YILDIRIM A.

2013 - 2019

2013 - 2019

İç Anadolu Yöresinde Sığır Coccidiosis’ine Yol Açan Patojen Eimeria Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu ve Teşhiste Türe Özgü Real Time PCR Tekniğinin Geliştirilmesi

TÜBİTAK Projesi

YILDIRIM A. (Yürütücü) , ÇİLOĞLU A. , İNCİ A. , DÜZLÜ Ö.

2016 - 2018

2016 - 2018

Vektör-Kaynaklı Enfeksiyonların Sivrisinek ve Kene Kolonilerinde Moleküler İdentifikasyonu ve Vektör Hatlarında Subolesin Ortoloğu Proteinlerin Karakterizasyonu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İNCİ A. (Yürütücü) , ÖNDER Z. , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , ÇİLOĞLU A.

2016 - 2018

2016 - 2018

Orta Kızılırmak Havzasında Tatlı Su Balıklarında Zoonotik Karakterli Trematodların Moleküler İdentifikasyonu ve Filogenetik Karakterizasyonu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ŞİMŞEK E. (Yürütücü) , YILDIRIM A. , YILMAZ E. , İNCİ A. , PEKMEZCİ G. Z. , DÜZLÜ Ö. , et al.

2014 - 2018

2014 - 2018

Sultan Sazlığı Ekosisteminde Kanatlı Haemosporidialarının Moleküler Ekolojisi

TÜBİTAK Projesi

İNCİ A. (Yürütücü) , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , DİK B.

2015 - 2017

2015 - 2017

Kuzey Doğu Anadolu Yöresinde Simulium Türlerinin DNA Barkodlaması ve Filogenetik Klasifikasyonları

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ÖNDER Z. (Yürütücü) , İNCİ A. , ARSLAN M. Ö. , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , ÇİLOĞLU A.

2015 - 2017

2015 - 2017

Sığırlarda Ostertagia ostertagi ve Haemonchus Türlerinin Moleküler Prevalansı Karakterizasyonu ve Benzimidazol Dirençliliğinin Moleküler Olarak Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

DÜZLÜ Ö. (Yürütücü) , ÖNDER Z. , YILDIRIM A. , İNCİ A. , ÇİLOĞLU A.

2015 - 2017

2015 - 2017

Sultan Sazlığı Ekosisteminde Kanatlı Haemosporidialarının Moleküler Ekolojisi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İNCİ A. (Yürütücü) , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , DİK B., ÇİLOĞLU A.

2015 - 2016

2015 - 2016

Köpeklerde Encephalitozoon cuniculi'nin Moleküler Prevalansı ve Genetik Karakterizasyonu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İNCİ A. (Yürütücü) , ÖNDER Z. , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , ÇİLOĞLU A.

2015 - 2016

2015 - 2016

Culicoides pulicaris Kompleks Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu ve Filogenetik Analizi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

YILDIRIM A. (Yürütücü) , ÖNDER Z. , DİK B., İNCİ A. , DÜZLÜ Ö. , ÇİLOĞLU A.

2014 - 2016

2014 - 2016

Sığırlardan Toplanmış Ixodid Kenelerde Anaplasma phagocytophilumun Real Time PCRla Araştırılması ve Saptanan İzolatların Moleküler Karakterizasyonu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

DÜZLÜ Ö. (Yürütücü) , TÜRKMEN Ö.

2014 - 2016

2014 - 2016

Sultan Sazlığı Yöresinde Sivrisinek Türlerinde Wolbachia Endobakterisinin PCR ile Araştırılması ve Moleküler Genotiplendirilmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

DÜZLÜ Ö. (Yürütücü) , YETİŞMİŞ G.

2015 - 2015

2015 - 2015

Impact of Environmental Changes on Population Dynamics of Insect Pests and VectorBorne Disease

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İNCİ A. (Yürütücü) , TUNÇBİLEK A. Ş. , YAZAR S., ÖZDARENDELİ A. , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , et al.

2014 - 2015

2014 - 2015

İç Anadolu Yöresinde Sığır Coccidiosis’ine Yol Açan Patojen Eimeria Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu ve Teşhiste Türe Özgü Real Time PCR Tekniğinin Geliştirilmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

YILDIRIM A. (Yürütücü) , DÜZLÜ Ö.

2013 - 2015

2013 - 2015

Ankara Keçisi Bitlerinin Moleküler Karakterizasyonu ve Filogenetik Klasifikasyonu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İNCİ A. (Yürütücü) , DİK B., YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , ÇİLOĞLU A. , BİŞKİN Z.

2013 - 2015

2013 - 2015

Kayseri Yöresinden Toplanmış Ixodid Kene ve Sivrisinek Türlerinde Francisella tularensis'in Real Time PCR İle Araştırılması ve Saptanan İzolatların Moleküler Karakterizasyonu

TÜBİTAK Projesi

YILDIRIM A. , GÜMÜŞSOY K. S. , İNCİ A. , DÜZLÜ Ö. (Yürütücü)

2014 - 2014

2014 - 2014

Kayseri Yöresinden Toplanmış Ixodid Kene ve Sivrisinek Türlerinde Francisella tularensis’in Real Time PCR ile Araştırılması ve Saptanan İzolatların Moleküler Karakterizasyonu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

DÜZLÜ Ö. (Yürütücü) , İNCİ A. , YILDIRIM A.

2013 - 2014

2013 - 2014

Kayseri Yöresindeki Sığırlardan Toplanmış Kene Türlerinde Babesia bovis ve Babesia bigemina’nın Real Time PCR Yöntemi ile Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

DÜZLÜ Ö. (Yürütücü) , MEYİLLİ T., YILDIRIM A. , İNCİ A. , ÇİLOĞLU A. , BİŞKİN Z.

2013 - 2014

2013 - 2014

Kayseri Yöresinden Toplanmış Culex pipiens (Diptera: Culicidae) Türlerinin Beslenme Eğilimlerinin Moleküler Yöntemlerle Saptanması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

YILDIRIM A. (Yürütücü) , KORKMAZ S., DÜZLÜ Ö. , İNCİ A. , BİŞKİN Z. , ÇİLOĞLU A.

2013 - 2014

2013 - 2014

Orta Kızılırmak Havzasında Sorun Oluşturan Karasinek (Diptera: Simuliidae) Türlerinin Moleküler Klasifikasyonu ve Vektörlük Potansiyellerinin Real Time PCR ile Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İNCİ A. (Yürütücü) , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö.

2013 - 2014

2013 - 2014

Erciyes Dağı Akarsularında Simulium Türlerinin Araştırılması ve Moleküler Klasifikasyonu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İNCİ A. (Yürütücü) , DEMİRCİOĞLU A., YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , BİŞKİN Z. , ÇİLOĞLU A.

2013 - 2014

2013 - 2014

Avanos Yöresi Sokak Köpeklerinde Dirofilaria immitis’in PCR ile Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İNCİ A. (Yürütücü) , YABANERİ F., YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , BİŞKİN Z. , ÇİLOĞLU A.

2012 - 2014

2012 - 2014

Koyunlarda Haemonchus contortus'un Moleküler Karakterizasyonu ve Benzimidazol Dirençliliğinin Moleküler Olarak Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

YILDIRIM A. (Yürütücü) , BİŞKİN Z. , İNCİ A. , DÜZLÜ Ö.

2013 - 2013

2013 - 2013

Vektör Mücadelesinde Yeni Yaklaşımlar (New Approaches to Vector Control)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İNCİ A. (Yürütücü) , TUNÇBİLEK A. Ş. , YAZAR S., ÖZDARENDELİ A. , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , et al.

2011 - 2013

2011 - 2013

Konya Yöresindeki İshalli Buzağılarda Cryptosporidium İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

YILDIRIM A. (Yürütücü) , SEVİNÇ F., İNCİ A. , DÜZLÜ Ö. , BİŞKİN Z. , ÇİLOĞLU A.

2011 - 2013

2011 - 2013

Köpeklerde Babesiosis, Hepatozoonosis, Anaplasmosis, Ehrlichiosis, Neosporosis ve Toxoplasmosis'in Real Time PCR ile Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İNCİ A. (Yürütücü) , BİŞKİN Z. , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö.

2010 - 2013

2010 - 2013

Erzurum Yöresi Sığırlarında Babesia bovis ve Babesia bigemina'nın Real-Time PCR ile Araştırılması ve İzolatların Moleküler Karakterizasyonu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

DÜZLÜ Ö. (Yürütücü) , AVCIOĞLU H., İNCİ A. , YILDIRIM A.

2012 - 2012

2012 - 2012

1st National Vectors and Vector Borne Diseases Symposium (VBDS? 12) with International Participation

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İNCİ A. (Yürütücü) , DÜZLÜ Ö. , YILDIRIM A. , YAZAR S., TUNÇBİLEK A. Ş. , ÖZDARENDELİ A. , et al.

2011 - 2012

2011 - 2012

Burdur Yöresindeki Sığırlarda Cryptosporidiosis'In Real Time PCR Yöntemi Ile Araştırılması ve Cryptosporidium İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu

TÜBİTAK Projesi

DÜZLÜ Ö. , YILDIRIM A. (Yürütücü) , ÇİLOĞLU A. , İNCİ A.

2011 - 2012

2011 - 2012

Orta Kızılırmak Havzasının Nevşehir Bölümünde Sorun Oluşturan Karasinek (Diptera: Simuliidae) Türlerinin Moleküler Klasifikasyonu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

YILDIRIM A. (Yürütücü) , YEŞİLÖZ H., DÜZLÜ Ö. , İNCİ A. , BİŞKİN Z.

2010 - 2012

2010 - 2012

Bursa Karacabey Yöresinde Atlarda Theileria equi ve Babesia caballi'nin Real Time PCR ile Araştırılması ve Moleküler Karakterizasyonu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

YILDIRIM A. (Yürütücü) , KIZILASLAN F., DÜZLÜ Ö. , İNCİ A.

2010 - 2011

2010 - 2011

Nevşehir Yöresinde İshalli Buzağılarda Cryptosporidium türlerinin moleküler prevalansı ve karakterizasyonu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İNCİ A. (Yürütücü) , ŞİMŞEK A. T. , DÜZLÜ Ö. , YILDIRIM A.

2010 - 2011

2010 - 2011

Kayseri Yöresinden Toplanmış Sivrisinek Türlerinin (Diptera: Culicidae) Kanatlı Malaria?Sı Yönünden Nested Pcr Ile Araştırılması Ve Plasmodium Spp. Suşlarının Filogenetik Analizi

TÜBİTAK Projesi

İNCİ A. (Yürütücü) , DÜZLÜ Ö. , YILDIRIM A.

2010 - 2011

2010 - 2011

Sığırlarda Babesia Türlerinin Reverse Line Blotting, Nested PCR ve Real Time PCR Teknikleri ile Karşılaştırmalı Tanısı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

YILDIRIM A. (Yürütücü) , İNCİ A. , DÜZLÜ Ö.

2009 - 2011

2009 - 2011

KAYSERİ YÖRESİNDE RUMİNANTLARDA THEİLERİA TÜRLERİNİN FİLOGENETİK ANALİZLERİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İNCİ A. (Yürütücü) , İÇA A. , DÜZLÜ Ö. , YILDIRIM A.

2008 - 2010

2008 - 2010

KARADAENİZ BÖLGESİNDEKİ SIĞIRLARDAN ELDE EDİLEN BABESİA BOVİS SUSLARININ MOLEKÜLER KARAKTERİZYONU

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İNCİ A. (Yürütücü) , YILDIRIM A. , İÇA A. , DÜZLÜ Ö.

2007 - 2010

2007 - 2010

Dirofilaria immitis'in Vektör Sivrisineklerde Moleküler Biyolojik Tanısı ve Kayseri Yöresinde Vektör Sivrisineklerin Ekolojisi

TÜBİTAK Projesi

YILDIRIM A. (Yürütücü) , DÜZLÜ Ö. , ŞAHİN İ. , İNCİ A.

2006 - 2008

2006 - 2008

KAYSERİ YÖRESİ KOYUN, SIĞIR VE KÖPEKLERİNDE ECHİNOCOCCOSİS İN PREVALANSI VE CYSTİC ECHİNOCOCCOSİS E BAĞLI EKONOMİK KAYIPLARIN ARAŞTIRILMASI.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

YILDIRIM A. (Yürütücü) , DÜZLÜ Ö. , SARIÖZKAN S. , İÇA A.

2006 - 2008

2006 - 2008

KAYSERİ YÖRESİNDE KOYUN VE KEÇİLERDEKİ BABESİA TÜRLERİNİN REVESE LİNE BLOTTİNG (RLB) İLE ARAŞTIRILMASI.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İNCİ A. (Yürütücü) , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , İÇA A.

2005 - 2007

2005 - 2007

Molecular Characterization of Latin American and Mediterranean Babesia bovis and B. bigemina Strains and Its Application for the Development of Improved Control Strategies

AB Çerçeve Programları Destekli Proje

YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Türkiye Parazitoloji Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2016 - 2019

2016 - 2019

Yardımcı Editör

2013 - 2014

2013 - 2014

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Yardımcı Editör

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Ekim 2015

Ekim 2015

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu

Erzurum

Eylül 2015

Eylül 2015

European Congress of Protistology

Sevilla

Nisan 2015

Nisan 2015

Impact of Environmental Changes on Population Dynamics of Insect Pests and Vector-Borne Diseases

Kayseri

Eylül 2014

Eylül 2014

7. Ulusal Hidatidoloji Kongresi

Ordu

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Çevremizdeki Yakın Tehlike Echinococcosis

Kayseri

Nisan 2014

Nisan 2014

Veteriner Internship ve Residency Programları

Kayseri

Mart 2014

Mart 2014

21. Yüzyılda Vektör Kontrolü

Mart 2014

Mart 2014

Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği

Eylül 2013

Eylül 2013

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Denizli

Haziran 2013

Haziran 2013

International Symposium on Francisella Tularensis and Tularemia

Nevşehir

Haziran 2013

Haziran 2013

Çevre, Kene ve Biz

Kayseri

Haziran 2013

Haziran 2013

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Nevşehir

Eylül 2012

Eylül 2012

1st National Vectors and Vector Borne Diseases Symposium (VBDS’ 12) with International Participation

Nevşehir

Mayıs 2012

Mayıs 2012

The Fifth Asean Congress of Tropical Medicine and Parasitology

Ekim 2011

Ekim 2011

17. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Kars

Haziran 2010

Haziran 2010

Fourth International Conference on Phthiraptera

Nevşehir

Haziran 2010

Haziran 2010

4th International Simuliidae Symposium

Mayıs 2010

Mayıs 2010

The Fourth Asean Congress of Tropical Medicine and Parasitology

Kasım 2009

Kasım 2009

XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Adana

Eylül 2008

Eylül 2008

International Conference on Ticks and Tick-Borne Pathogens

Buenos Aires

Kasım 2007

Kasım 2007

15. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Kayseri-Ürgüp

Mayıs 2007

Mayıs 2007

Second Babesia World Summit

Palermo

Şubat 2007

Şubat 2007

First Europen Dirofilaria Days

Zagreb

Eylül 2006

Eylül 2006

3. Ulusal Hidatidoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Samsun

Bilimsel Hakemlikler

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Temmuz 2019

Temmuz 2019

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

EMERGING MICROBES & INFECTIONS

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

BMC GENOMICS

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

BMC GENOMICS

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

METHODSX

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ekim 2016

Ekim 2016

BMC GENOMICS

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ekim 2016

Ekim 2016

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2016

Eylül 2016

BMC GENOMICS

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2016

Ağustos 2016

BMC GENOMICS

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Haziran 2016

Haziran 2016

BMC GENOMICS

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Haziran 2016

Haziran 2016

Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2016

Mart 2016

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2016

Mart 2016

BMC GENOMICS

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Aralık 2015

Aralık 2015

Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2015

Ağustos 2015

Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2014

Haziran 2014

Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2013

Eylül 2013

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2012

Kasım 2012

Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2012

Ekim 2012

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2016 - 2017

2016 - 2017

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK

Ödüller

Aralık 2015

Aralık 2015

Hizmet Ödülü

Nevşehir/Avanos Belediyesi

Aralık 2015

Aralık 2015

Hizmet Ödülü

Kayseri/Kocasinan Belediyesi

Kasım 2013

Kasım 2013

İç Anadolu Yöresinde Sığır Coccidiosis’ine Yol Açan Patojen Eimeria Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu ve Teşhiste Türe Özgü Real Time PCR Tekniğinin Geliştirilmesi. TÜBİTAK Projesi

Erciyes Üniversitesi Bilimsel Çalışmalar Teşvik Programı

Eylül 2013

Eylül 2013

Poster sunumu birincilik ödülü, Bir Oğlakta Dictyocaulus filaria Enfeksiyonu ve Elde Edilen Parazite Ait İzolatların Ribosomal Internal Transcript Spacer-2 Gen Bölgesi Yönünden Karakterizasyonu

Türkiye Parazitoloji Derneği

Ağustos 2013

Ağustos 2013

Kayseri Yöresinden Toplanmış Ixodid Kene ve Sivrisinek Türlerinde Francisella tularensis'in Real Time PCR İle Araştırılması ve Saptanan İzolatların Moleküler Karakterizasyonu”, TÜBİTAK Projesi

Erciyes Üniversitesi Bilimsel Çalışmalar Teşvik Programı

Eylül 2011

Eylül 2011

Poster sunumu üçüncülük ödülü, Kayseri Parklarındaki Oyun Alanlarının Askarit Türleri ile Kontaminasyonunun Parazitolojik ve Moleküler Araştırılması

Türkiye Parazitoloji DerneğiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2012 - 2012

2012 - 2012

Eurobiotech 2012 Agriculture Symposium

Davetli Konuşmacı

Kayseri-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 243

h-indeksi (WOS): 9

Jüri Üyelikleri

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Selçuk Üniversitesi

Mart-2019

Mart 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Selçuk Üniversitesi

Kasım-2016

Kasım 2016

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Kasım-2012

Kasım 2012

Tez Savunma (Doktora)

Doktora tez savunma sınavı - Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Eylül-2012

Eylül 2012

Akademik Personel Sınavı

Araştırma Görevliliği Sınavı - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Nisan-2012

Nisan 2012

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Sınavı - Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hayvan Hastalıkları Grubu (Vektör Kontrol)

http://vvbhm.erciyes.edu.tr/default.asp?sayfa=4

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Turkey

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hayvan Hastalıkları Grubu (Vektör-borne, Protozoon Enfeksiyonları)

http://vvbhm.erciyes.edu.tr/default.asp?sayfa=4

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Turkey

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hayvan Hastalıkları Grubu (Vektörler, Keneler)

http://vvbhm.erciyes.edu.tr/default.asp?sayfa=4

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Turkey