Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A critical analysis of the SIA process in Turkey: current problems and recommendations for improving the practice of SIA

IMPACT ASSESSMENT AND PROJECT APPRAISAL, cilt.31, sa.4, ss.305-317, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Reflections on the Environmental Impact Assessment Processes in Turkey

European Journal of Multidisciplinary Studies, cilt.6, sa.1, ss.51-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihsel Koruma, Otantik Kent İmajı ve Belleklendirilmiş Mekanlar: Kayseri Talas Örneği

Tarih ve Uygarlık: İstanbul Dergisi, sa.7, ss.169-182, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reflections on the Environmental Impact Assessment Processes in Turkey

13th International Conference on Social SciencesVienna, 6-7 October 2017, Viyana, Avusturya, 6 Ekim - 07 Aralık 2017, cilt.2, ss.104-109

A Critical View on the Social Impact Process (SIA): Current Problems and Recommendations for Increasing the Quality of SIA

West East Institute International Academic Conference, Budapeşte, Macaristan, 22 - 25 Haziran 2014, ss.115-121

A Sociological Analysis of Preservation Processes in Urban Protected Areas: The Case of Turkey

International Institute of Social and Economic Sciences 7th International Academic Conference, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 Ekim 2013, ss.1-11

Kitap & Kitap Bölümleri

Finans Bankasından Bilgi Bankasına Doğru: Dünya Bankası

Türkiye'de Modernleşme, Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, Editör, Doğu Kitabevi, İstanbul, ss.453-466, 2012

Finans Bankasından Bilgi Bankasına Doğru: Dünya Bankası

Türkiye’de Modernleşme: Batılılaşma Yerine Küreselleşmenin İkamesi, Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, Editör, Doğu Kitabevi, İstanbul, ss.453-466, 2012