Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tarihsel Koruma, Otantik Kent İmajı ve Belleklendirilmiş Mekanlar: Kayseri Talas Örneği

Tarih ve Uygarlık: İstanbul Dergisi, ss.169-182, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Critical View on the Social Impact Process (SIA): Current Problems and Recommendations for Increasing the Quality of SIA

West East Institute International Academic Conference, Budapeşte, Macaristan, 22 - 25 Haziran 2014, ss.115-121

A Sociological Analysis of Preservation Processes in Urban Protected Areas: The Case of Turkey

International Institute of Social and Economic Sciences 7th International Academic Conference, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 Ekim 2013, ss.1-11

Kitap & Kitap Bölümleri

Finans Bankasından Bilgi Bankasına Doğru: Dünya Bankası

Türkiye'de Modernleşme, Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, Editör, Doğu Kitabevi, İstanbul, ss.453-466, 2012