Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Eğitim Yönetimi ve Teftişi, Turkey

 • 2001 - 2005 Postgraduate

  Ankara University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Eğitim Planlaması ve Ekonomisi, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Gazi University, Eğitim Fakültesi, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Mesleki Etik İlkelere İlişkin Türkiye ve Moldova'daki İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşleri

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri

 • 2005 Postgraduate

  Üniversitelerde Öğretim Elemanı Yetiştirme Konusunda Karşılaşılan Planlama Sorunları

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri

Foreign Languages

 • C1 Advanced Russian