Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Seroprevalence of caseous lymphadenitis in Kangal Akkaraman sheep

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.40, no.6, pp.811-816, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

BEKYÜREK, T. The Effect of Artificial Insemination Timing on the Sex Ratio of Offspring and Fertility in Dairy Cows.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.31, no.1, pp.21-24, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded)

The effect of artificial insemination timing on the sex ratio of offspring and fertility in dairy cows

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.31, no.1, pp.21-24, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effectiveness of Cosynch protocol in dairy heifers and multiparous cows

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.30, no.2, pp.213-217, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Influnce of Shearing on Reproduction in Angora Rabbit

Turkish Journal Of Veterinary Sciences, vol.29, pp.1239-1245, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Erken embriyonik ölüm riski olan bir İngiliz kısrağında hydroxyprogesterone caproate ile gebeliğin korunması

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.73-75, 2013 (Other Refereed National Journals)

Kısraklarda Östrusun Uyarılmasında PRID Kullanımı

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.29-32, 2012 (National Refreed University Journal)

Sığırlarda Swim-Up Yöntemi ile Sperma Separasyonunun Embriyo Cinsiyet Oranına Etkisi

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, vol.8, no.3, pp.165-172, 2011 (National Refreed University Journal)

Buzağı Cinsiyet Oranı Üzerine Boğanın Etkisi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.61-63, 2007 (National Refreed University Journal)

Cervix’in Kapalı Olduğu Pyometralı Bir Köpekte Misoprostol Uygulaması

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.73-76, 2004 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Reproductive System of male ground squirrels (Spermophylus xanthoprymnus)

3th International Conference on Advances in Natural Applied Sciences ICANAS 2018, Antalya, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.1

Reproductive System of Male Ground Squirrels(Spermophilus Xanthoprymnus)

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES ICANAS 2018, Antalya, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.175

Köpeklerde Travma Sonrası Oluşan Davranış Bozuklukları

International Animal Rescue Conference, Aksaray, Turkey, 08 July 2017, pp.41-42

Akkaraman Irkı Koyunlarda Sevikal Seyahat

8. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Turkey, 5 - 09 October 2016

Tavşanlarda Doğumun 28 ve 30. Günlerde Oksitosin ile İndüksiyonu

IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2010, pp.148-149

The Efficacy of single dose prostaglandin F2 alpha and anti-prostaglandin F2 alpha antibodies in sheep

14th Annual Conference of the European Societies Domestic Animals Reproduction, Hungary, 1 - 04 September 2010, vol.45, no.3, pp.106

Intrauterine insemination in rabbits

14th Annual Conference of the European Societies Domestic Animals Reproduction, Hungary, 1 - 04 September 2010, vol.45, no.3, pp.84

Buzağı cinsiyet oranı ve boğa etkisi

III. Ulusal Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September - 02 October 2004, pp.132-133

Sütçü ineklerde sahada östrusun değişik saatlerinde yapılan tek tohumlamanın etkinliği

III. Ulusal Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September - 02 October 2004, pp.13-14

Bovine viral diarrhea as a reason for bovine infertility.

The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Reproduction of Ruminants, Turkey, 1 - 04 August 2004, pp.67

Bir Buzağıda Fissura Abdominalis Olgusu

I. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Konya, Turkey, 1 - 04 August 2003, pp.166-167