Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Influence of The Temperature on Dry Friction of AISI 3315 Steel Sliding Against AISI 3150 Steel

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 295 (2018) 012021, vol.295, pp.1-12, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Effects of Load and Speed on Wear Rate of Abrasive Wear for 2014 Al Alloy

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 295 (2018) 012008, no.295, pp.1-12, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Danışman Ş., Odabas D., Teber M. Effect of Coatings on the Wear Behavior of Ti6Al4V Alloy Used in Biomedical Applications

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 295 (2018) 012044, no.295, pp.1-12, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier

EFFECT OF MARTENSITE VOLUME FRACTION ON THE EROSIVE WEAR BEHAVIOUR OF DUAL-PHASE AISI 8620 STEEL

JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION, vol.14, no.4, pp.474-481, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE EFFECT OF COATINGS ON THE WEAR BEHAVIOR OF Ti6Al4V ALLOY USED IN BIOMEDICAL APPLICATIONS

BalkanTrib'17 9'thInternational Conference on Tribology, Nevşehir, Turkey, 13 - 15 September 2017, vol.1, no.1, pp.150-155

B4 The Friction Characteristics of AISI 3315 Steel at High Loads Under Dry Sliding Conditions

Mediterraneantrib’02, 2nd Int. Conference on Tribolgy, Kayseri, Turkey, 12 - 14 June 2002, pp.138-144

B3 Dry Sliding Wear Resistance of Mechanically Alloyed MA 956 Compopsite Material

Balkantrib’02, 4 th Int.Conference on Tribology, Kayseri, Turkey, 12 - 14 June 2002

A wear measurement methot usinga noise sensor and level sensor aided computer

Meditreraneantrib 2002, KAYSERİ, TURKEY, 12 - 14 June 2002, pp.23-33

The numerik analysis of the effects of abrasive size on the abrasive wear behaviour for 2014 Al alloy

4th. International Conference on Tribology Balkantrib’2002 . June 12-14, 2002, Kayseri, Turkiye., 12 - 14 June 2002, pp.123-133

The friction characteristics of AISI 3315 steel at high loads under dry sliding conditions

The 2nd International Conference on Tribology(Mediteraneantrib), Turkey, 1 - 04 June 2002, pp.138-144

Wear Behaviour of Solution-Treated and Age Hardened 2012 Al Alloy at Elevated Temperature.

Balkantrib’99 Conference on Tribology, Sinaia,Romania 1999, Turkey, 6 - 08 June 1999, pp.7-14

Kuru Sürtünmede Normal Yükün Parlama Sıcaklığına Etkilerinin Deneysel Analizi

7. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli,1997, DENİZLİ, TÜRKIYE, Turkey, 2 - 04 April 1997, pp.264-272

Elastik-Plastik Yüklemeye Mağruz Bir Kirişin Artık Gerilmelerin Teorik Analizi

7. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli,1997, DENİZLİ, TÜRKIYE, Turkey, 2 - 04 April 1997, pp.313-320

Pim-Ring Kayma Sürtünmesinde Parlama Sıcaklığının Teorik Analizi

7.Denizli Malzeme Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, Turkey, 2 - 04 April 1997, pp.273-280

Kuru Sürtünmede Kayma Hızının AISI 3315 Çeliğinin Sürtünme Ve Aşınma Davranışına Olan Etkilerinin Deneysel Araştırılmasi

7. Uluslarası Makina Tasarım Ve İmalat Kongresi, Ankara,11-13 Eylül, 1996., ANKARA, TÜRKIYE, 11 - 13 September 1996, pp.251-260

Killerin Vakum Presinde Ekztrüzyonu İle Şekillendirilmesinde Kuvvet Analizi

4. Ulusal Makina Tasarım Ve İmalat Kongresi, Turkey, 19 - 21 November 1990, pp.265-274

Metal yüzeyleri arasındaki kuru sürtünmede temas mekanizmasının istatistiki analizi,

4.Ulusal Makine Tasarım ve İmalat Kongresi,19-21 Eylül, 1990, ODTÜ, ANKARA, TÜRKIYE, Turkey, 19 - 21 September 1990, pp.5

Tren fren pabuçlarında asınma davranısının etüdü

3. Ulusal Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 1988, pp.175-183

Otektoid altı çelikler için kayma sürtünmesinde adhesiv asınma katsayısının arastırılması

3. Ulusal Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 1988, pp.155-163

Robotik Sistemlerde İş Yeri Düzenleri ve Uygulamaları

II.Ulusal-Sanayii İş birliği Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 June 1988, pp.72

Ç1020 Çeliğinin Katı Sementasyonu ve Mekanik Özelliklerinin Değişiminin İncelenmesi.

II. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 June 1988, pp.34

Ç1020 çeliğinin katı sementasyonu ve mekanik özelliklerinin değişiminin incelenmesi

2. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 1 - 04 June 1988, pp.34-42

Yüksek hız çeliği takımlarda aşınma mekanizmaları

Kayseri 1. Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 1 - 04 November 1985, pp.43-49

Books & Book Chapters

Tahribatsız Malzeme Muayenesi Ders Notları

Makine Mühendisliği Bölümü, 2016

Takım Tezgahları Ders Notları

Makine Mühendisliği Bölümü, 2016

Other Publications