Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The Influence of The Temperature on Dry Friction of AISI 3315 Steel Sliding Against AISI 3150 Steel

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 295 (2018) 012021, vol.295, pp.1-12, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Effects of Load and Speed on Wear Rate of Abrasive Wear for 2014 Al Alloy

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 295 (2018) 012008, no.295, pp.1-12, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Danışman Ş., Odabas D., Teber M. Effect of Coatings on the Wear Behavior of Ti6Al4V Alloy Used in Biomedical Applications

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 295 (2018) 012044, no.295, pp.1-12, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

EFFECT OF MARTENSITE VOLUME FRACTION ON THE EROSIVE WEAR BEHAVIOUR OF DUAL-PHASE AISI 8620 STEEL

JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION, vol.14, no.4, pp.474-481, 2008 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE EFFECT OF COATINGS ON THE WEAR BEHAVIOR OF Ti6Al4V ALLOY USED IN BIOMEDICAL APPLICATIONS

BalkanTrib'17 9'thInternational Conference on Tribology, Nevşehir, Turkey, 13 - 15 September 2017, vol.1, no.1, pp.150-155

B4 The Friction Characteristics of AISI 3315 Steel at High Loads Under Dry Sliding Conditions

Mediterraneantrib’02, 2nd Int. Conference on Tribolgy, Kayseri, Turkey, 12 - 14 June 2002, pp.138-144

A wear measurement methot usinga noise sensor and level sensor aided computer

Meditreraneantrib 2002, KAYSERİ, TURKEY, 12 - 14 June 2002, pp.23-33

The numerik analysis of the effects of abrasive size on the abrasive wear behaviour for 2014 Al alloy

4th. International Conference on Tribology Balkantrib’2002 . June 12-14, 2002, Kayseri, Turkiye., 12 - 14 June 2002, pp.123-133

The friction characteristics of AISI 3315 steel at high loads under dry sliding conditions

The 2nd International Conference on Tribology(Mediteraneantrib), Turkey, 1 - 04 June 2002, pp.138-144

Wear Behaviour of Solution-Treated and Age Hardened 2012 Al Alloy at Elevated Temperature.

Balkantrib’99 Conference on Tribology, Sinaia,Romania 1999, Turkey, 6 - 08 June 1999, pp.7-14

Kuru Sürtünmede Normal Yükün Parlama Sıcaklığına Etkilerinin Deneysel Analizi

7. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli,1997, DENİZLİ, TÜRKIYE, Turkey, 2 - 04 April 1997, pp.264-272

Elastik-Plastik Yüklemeye Mağruz Bir Kirişin Artık Gerilmelerin Teorik Analizi

7. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli,1997, DENİZLİ, TÜRKIYE, Turkey, 2 - 04 April 1997, pp.313-320

Pim-Ring Kayma Sürtünmesinde Parlama Sıcaklığının Teorik Analizi

7.Denizli Malzeme Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, Turkey, 2 - 04 April 1997, pp.273-280

Kuru Sürtünmede Kayma Hızının AISI 3315 Çeliğinin Sürtünme Ve Aşınma Davranışına Olan Etkilerinin Deneysel Araştırılmasi

7. Uluslarası Makina Tasarım Ve İmalat Kongresi, Ankara,11-13 Eylül, 1996., ANKARA, TÜRKIYE, 11 - 13 September 1996, pp.251-260 Sustainable Development

Killerin Vakum Presinde Ekztrüzyonu İle Şekillendirilmesinde Kuvvet Analizi

4. Ulusal Makina Tasarım Ve İmalat Kongresi, Turkey, 19 - 21 November 1990, pp.265-274

Metal yüzeyleri arasındaki kuru sürtünmede temas mekanizmasının istatistiki analizi,

4.Ulusal Makine Tasarım ve İmalat Kongresi,19-21 Eylül, 1990, ODTÜ, ANKARA, TÜRKIYE, Turkey, 19 - 21 September 1990, pp.5

Tren fren pabuçlarında asınma davranısının etüdü

3. Ulusal Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 1988, pp.175-183

Otektoid altı çelikler için kayma sürtünmesinde adhesiv asınma katsayısının arastırılması

3. Ulusal Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 1988, pp.155-163

Robotik Sistemlerde İş Yeri Düzenleri ve Uygulamaları

II.Ulusal-Sanayii İş birliği Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 June 1988, pp.72

Ç1020 Çeliğinin Katı Sementasyonu ve Mekanik Özelliklerinin Değişiminin İncelenmesi.

II. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 June 1988, pp.34

Ç1020 çeliğinin katı sementasyonu ve mekanik özelliklerinin değişiminin incelenmesi

2. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 1 - 04 June 1988, pp.34-42

Yüksek hız çeliği takımlarda aşınma mekanizmaları

Kayseri 1. Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 1 - 04 November 1985, pp.43-49 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Tahribatsız Malzeme Muayenesi Ders Notları

Makine Mühendisliği Bölümü, 2016

Takım Tezgahları Ders Notları

Makine Mühendisliği Bölümü, 2016

Other Publications