Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Friction Characteristics of AISI 3315 Steel at High Loads Under Dry Sliding Conditions

The 2nd International Conference on Tribology (Mediteraneantrib'2002), Kayseri, Turkey, 12 - 14 June 2002, pp.138-144 Creative Commons License

Wear Behaviour of Solution-Treated and Age Hardened 2012 Al Alloy at Elevated Temperature.

3Th International Conference on Tribology ( Balkantrib’99), , Ploiesti, Romania, 6 - 08 June 1999, pp.7-14 Creative Commons License

Pim-Ring Kayma Sürtünmesinde Parlama Sıcaklığının Teorik Analizi

7.Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, Turkey, 2 - 04 April 1997, pp.273-280 Creative Commons License

Kuru Sürtünmede Normal Yükün Parlama Sıcaklığına Etkilerinin Deneysel Analizi

7. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, Turkey, 2 - 04 April 1997, pp.264-272 Creative Commons License

Elastik-Plastik Yüklemeye Mağruz Bir Kirişin Artık Gerilmelerin Teorik Analizi

7. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, Turkey, 2 - 04 April 1997, pp.313-320 Creative Commons License

Tornalama Şartlarina Göre Geliştirilen Yeni Bir Pim-Rink Sistemi Kullanılarak T15 Hız Çeliğinin Aşınma Davranışının Deneysel Olarak Araştırılması

7. Uluslarası Makina Tasarım Ve İmalat Kongresi, Ankara, 1996., ANKARA, TÜRKIYE, Ankara, Turkey, 11 - 13 April 1996, pp.229-240 Creative Commons License Sustainable Development

Killerin Vakum Presinde Ekztrüzyonu İle Şekillendirilmesinde Kuvvet Analizi

4. Ulusal Makina Tasarım Ve İmalat Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 November 1990, pp.265-274 Creative Commons License

Metal yüzeyleri arasındaki kuru sürtünmede temas mekanizmasının istatistiki analizi,

4.Ulusal Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 September 1990, pp.5 Creative Commons License

Tren fren pabuçlarında asınma davranısının etüdü

3. Ulusal Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 1988, pp.175-183 Creative Commons License

Otektoid altı çelikler için kayma sürtünmesinde adhesiv asınma katsayısının arastırılması

3. Ulusal Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 1988, pp.155-163 Creative Commons License

Robotik Sistemlerde İş Yeri Düzenleri ve Uygulamaları

II.Ulusal-Sanayii İş birliği Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 23 - 25 June 1988, pp.72 Creative Commons License

Ç1020 Çeliğinin Katı Sementasyonu ve Mekanik Özelliklerinin Değişiminin İncelenmesi.

II. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 23 - 25 June 1988, pp.34 Creative Commons License

Yüksek Hız Çeliği Takımlarda Aşınma Mekanizmaları

Kayseri 1. Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 1 - 04 November 1985, pp.43 Creative Commons License Sustainable Development

Other Publications

Metrics

Publication

51

Citation (WoS)

47

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

59

H-Index (Scopus)

4

Project

6

Thesis Advisory

10

Open Access

50
UN Sustainable Development Goals