Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 9th International Conference on Nanotechnology and Materials Science(Nanotek-2019) Japan

  Çalışma Grubu

  Osaka, Japonya

 • 2019 5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC5) and 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (Medicta2019)

  Çalışma Grubu

  Rome, İtalya

 • 2019 VII. Anorganik Kimya Kongresi

  Çalışma Grubu

  Çorum, Türkiye

 • 2019 MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

  Moderatör

  Bayrut, Lübnan

 • 2018 ESTAC-12- Romanya/Brasov

  Katılımcı

  Brasov, Romanya

 • 2018 UMTEB-3

  Oturum Başkanı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2018 UMTEB3

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2018 UMTEB-2

  Oturum Başkanı

  Batumi, Gürcistan

 • 2018 UMTEB2

  Katılımcı

  Batumi, Gürcistan

 • 2018 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018),

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies

  Katılımcı

  Baku, Azerbaycan

 • 2017 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies

  Oturum Başkanı

  Skopje, Makedonya

 • 2017 Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry

  Katılımcı

  Chisinau, Moldova

 • 2017 VI. Ulusal (uluslararası katılımlı) Anorganik Kimya Kongresi

  Oturum Başkanı

  Bolu, Türkiye

 • 2017 VI. Ulusal (uluslararası Katılımlı) Anorganik Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Burdur, Türkiye

 • 2016 NANONG-2016

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences

  Katılımcı

  Skopje, Makedonya

 • 2016 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies

  Oturum Başkanı

  Skopje, Makedonya

 • 2016 LUMIDOZ-10

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2016 28. Ulusal Kimya Kongresi

  Oturum Başkanı

  Mersin, Türkiye

 • 2016 28. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Mersin, Türkiye

 • 2015 4. İnovasyon Haftası

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 5. AR-GE Kimya Proje Pazarı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 International Conference Nanoscience & Nanotechnology for next generation

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 1st International Turkic World Conference on Chemical Science and Technology , Bosna-Hersek, Saraybosna

  Katılımcı

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2015 3rd Central and Eastern Eurepean Conference on Thermal Analysis and Calorimetry , Slovenya

  Katılımcı

  Ljubljana, Slovenya

 • 2015 XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 2015 5. Anorganik Kimya Kongresi

  Oturum Başkanı

  Mersin, Türkiye

 • 2015 5. Anorganik Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Mersin, Türkiye

 • 2015 1st International Organic Electronic Material Technologies Conference

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 2014 Su bazlı çevre dostu uçak boyası üretimi” İnovasyon Haftası 4-6 Aralık 2014 İstanbul davetli olarak katılım

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Sıcak dolum ve şişeleme için“BORPET”” İnovasyon Haftası 4-6 Aralık 2014 İstanbul davetli olarak katılım

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 SESAME Amman /Ürdün

  Katılımcı

  Amman, Ürdün

 • 2014 Sıcak dolum ve şişeleme için“BORPET”” AR-GE proje Pazarı, 1 Kasım , İstanbul

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Kirletici boyar maddelerin, kısa sürede, yüksek performansla manyetik filtrasyonlu arındırılması” AR-GE proje Pazarı, 1 Kasım İstanbul

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Su bazlı çevre dostu uçak boyası üretimi” AR-GE proje Pazarı, 1 Kasım, İstanbul

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Su bazlı, düşük maliyetli, yeni formülasyonlu yapıştırıcı üretimi AR-GE proje pazarı, 1 Kasım, İstanbul

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 1st Nanoscience & Nanotechnology For Next Generation,, Fırat Üniversitesi, Elazığ

  Katılımcı

  Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye

 • 2014 International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Ankara üniversitesi. Ankara, 27-29 Ağustos

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 Yağ Endüstrisinde Hidrojenasyon Prosesleri İçin Maliyet Azaltıcı, Geri Dönüşümlü, Süper Manyetik Katalizör Üretimi” Projepark14, Kayseri 23-24 Mayıs

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2014 International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering -,Lviv Politechnic National University,

  Katılımcı

  International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering -,Lviv Politechnic National University, Ukrayna

 • 2014 Projepark14, Kayseri

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2013 Yağ Endüstrisinde Hidrojenasyon ve İnteresterifikasyon Prosesleri İçin Geri Dönüşümlü Süper Manyetik Nano Katalizör Üretimi” 3. AR-Ge Proje Pazarı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Yeni Nesil Süper Katalizörler” 3. AR-Ge Proje Pazarı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 "Kumsaldan Mutfaklara Uzanan Ekolojik Yol:İstridye Kabuğunun Sebze ve Meyvelerin Raf Ömrüne EtkisiKumsaldan Mutfaklara Uzanan Ekolojik Yol:İstridye Kabuğunun Sebze ve Meyvelerin Raf Ömrüne Etkisi" 3. AR-Ge Proje Pazarı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 MgAl2Si2O8: Mn4+, Gd3+ / Lu3+ sisteminde kırmızıfosforların luminesans özellikleri" VII. Ulusal Lüminesans Dozimetri Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi,

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2013 Aromatik Sülfonamit İşlevsel Gruplu İmin ve İndirgenmiş İminBileşiklerinin Sentezi ile Asetofenon Türevlerinin Hidrojen Aktarımı Tepkimesinde Katalizör Olarak Kullanımları”1. Ulusal Kataliz Yaz Okulu İnönü Üniversitesi

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2013 SiO2-katı Destekli Sülfonamit Komplekslerinin Sentezi ve Nitrobenzen Türevlerinin İndirgenmesinde Heterojen Katalizör Olarak Kullanımları”1. Ulusal Kataliz Yaz Okulu İnönü Üniversitesi

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2013 CaTiO3, SrTiO3 ve BaTiO3 Konut Kristallerine Farklı Oranlarda Eu3+, Dy3+, Ho3+ Aktivatör ve Yardımcı Aktivatörlerinin İlavesi ile Yeni Işıldarların Sentezi”IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

  Katılımcı

  Tokat, Türkiye

 • 2013 N-(2-amino–4,5-diklorofenil)benzensülfonamitlerin Ru(II) Kompleksleri ve Ketonların Transfer Hidrojenasyon Tepkimesindeki Katalizör Olarak Etkileri

  Katılımcı

  Tokat, Türkiye

 • 2013 Aromatik Sülfonamit Temelli Metal Komplekslerin Sentezi: Homojen ve Heterojen Kataliz Uygulamaları” ”IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Katılımcı

  Tokat, Türkiye

 • 2013 İmin Bağı İçeren Yeni Sülfonamit Ligantları ve Bunların Rutenyum Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalizör Olarak Kullanımları” XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur

  Katılımcı

  Burdur, Türkiye

 • 2013 N-(2-amino–4,5-dimetilfenil)benzensülfonamit Türevlerinin Rutenyum(II) Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi” IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Katılımcı

  Tokat, Türkiye

 • 2013 Sülfonamit Ve İmin Grubu içeren Yeni Ligantların Sentezi, Karakterizasyonu Ve in Situ Katalitik Uygulamaları” XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

  Katılımcı

  Burdur, Türkiye

 • 2013 1,2-Diamin Ve Sülfonamit Grubu İçeren Yeni N-Koordine Palladyum Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu ", XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi

  Katılımcı

  Burdur, Türkiye

 • 2012 Yeni Formülasyonlu Esnek Dayanıklı Ve Farklı Kullanım Alanları içeren Çift Komponentli Solvent Bazlı Yapıştırıcı Üretimi” İnovasyon Haftası Davetli olarak katıldı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Yeni Formülasyonlu Esnek Dayanıklı Ve Farklı Kullanım Alanları içeren Çift Komponentli Solvent Bazlı Yapıştırıcı Üretimi “2. AR-GE proje Pazarı İstanbul

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Effects Of Dy3+ And Pr3+ Ions In Luminescence Of Magnesium Tıtanate Phosphors” LUMİDOZ VI Kongresi Celal Bayar Üniversitesi Fizik Bölümü İzmir Çeşme

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 Synthesis And Characterization Of New SrTiO3 Phosphor", III. Fiziksel Kimya Kongresi, Balıkesir

  Katılımcı

  Balıkesir, Türkiye

 • 2012 Mn4+ Activated Red Phosphors In MgAl2Si2O8 System", III. Fiziksel Kimya Kongresi,

  Katılımcı

  Balıkesir, Türkiye

 • 2012 Synthesis, characterization and catalytic properties of new Pd(II) complexes containing sulfonyl group: in oxidation reaction as catalyst” NCC-4 Kocaeli University,

  Katılımcı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2012 Synthesis, Characterization and Catalytic Application of Novel Ruthenium Complexes Containing Sulfonamide Ligands” NCC-4 Kocaeli University

  Katılımcı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2011 The effect of pesticide reduction all sea shell and oyster shells of Turkey beachs” International Symposium on Secondary Metabolities: Chemical, Biological and Biotechnological Properties,

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2011 MgAl2Si2O8, MgAl2Si2O8:Mn4+, MgAl2Si2O8:Mn4+,Ce4+ ve MgAl2Si2O8:Mn4+,Sm3+ Işıldarlarının Sentezi ve Karakterizasyonu” 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2011 Mn4+, La3+ ve Ho3+ Katkılanmış MgAl2Si2O8Sistemlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu” III. Anorganik Kimya günleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2010 CaTiO3:Gd3+ Işıldarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Işıma Özelliklerinin İncelenmesi” LUMİDOZ IV Kongresi Gazi Antep Üniversitesi Fizik Mühendisliği

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2010 BaTiO3:Tb3+ ve CaTiO3:Tb3+ Işıldarlarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Işıma Özelliklerinin İncelenmesi” XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Karaelmas Üniversitesi

  Katılımcı

  Zonguldak, Türkiye

 • 2010 SrTiO3:Dy3+ Işıldarının Sentezi, Karakterizasyonu ve ışıma Özelliklerinin İncelenmesi” XXIV. Ulusal Kimya Kongresi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi,

  Katılımcı

  Zonguldak, Türkiye

 • 2009 2- Hidroksi-1-naftaldehitbenzen sülfonil-1-metilhidrazon ligandı ve Ni(II) kompleksinin spektroskopik davranışlarının incelenmesi” XI. Uluslararası Katılımlı Ulusal Spektroskopi Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2009 Oligosalisilaldehit-sülfanilik Asit ve Co(II), Cu(II), Pb(II) Komplekslerinin Termal Davranışlarının İncelenmesi” II. Anorganik Kimya Günleri Fırat Üniversitesi

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 2007 Lu(III) oksit katkılanmış Bi2O3 polımorflarının sentezlenmesi ve karakterizasyonu ” XXI. Ulusal Kimya Kongresi, İnönü Üniversitesi

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2007 Terbiyum(III, IV) oksit katkılanmış bizmut trioksit polimorflarının sentezlenmesi ve karakterizasyonu” I. Anorganik Kimya günleri, Çukurova Üniversitesi,

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2006 Tb4O7 katkılanmış Bi2O3 polımorflarının sentezlenmesi ve karakterizasyonu ” XX.Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2004 Er2O3 katkılanmış Bi2O3 polımorflarının sentezi ve karakterizasyonu ” XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars

  Katılımcı

  Kars, Türkiye

 • 2003 p-anisidino fenilglioksim ve 1,2 -fenilen bis-(aminofenil glioksim) ligandı ile yapılan bazı metal komplekslerinin sentezi ve karekterizasyonu” XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2002 Basic program to calculate the kinetic parametersof decomposition reactions using Horowitz-Metzger and Coats-Redfern methods” The Third International Conference on Mathematical and Computational Applications

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2001 Fe(III), Co(II),Cd(II),Cu(II) ve Pb(II)–N,N-diheksil-N’ benzoiltiyoüre komplekslerinin termik özellikleri ve bozunma kinetiklerinin incelenmesi, XV.Ulusal Kimya Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2000 N-N- dipropil-N’ benzoiltiyoürenin bazı metal komplekslerinin termal davranışlarının incelenmesi” XIV. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 1999 Vibrational investigation and thermal decomposition kinetics of N,N-diethyl-N’-benzoylthiourea and its Pt(II), Pd(II) and Cd(II) complexes” Colloquium Spectroscopium Internationale XXXI

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 1999 “Horowitz-Metzger ve Coats-Redfern kinetic yöntemleriyardımıyla piroliz reaksiyonlarının kinetik analizini yapan Basic programı” XIII. Ulusal Kimya Kongresi, 19 Mayıs Üniversitesi

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 1999 p- toluidino-p-klorofenilglioksim ligandı ve bazı metal komplekslerinin termal davranışlarının ve bozunma kinetiklerinin incelenmesi ” XIII. Ulusal Kimya Kongresi, 19 Mayıs Üniversitesi

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 1996 Gökçeada Tuz Gölü Çamur banyosunun bazı eser metal içeriğinin AAS yöntemleri ile incelenmesi ve çamurun sağlık açısından irdelenmesi ” I. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, 24-26 Haziran, Bursa

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 1993 Bi-Te-O sisteminde yeni fazlar ” IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Karadeniz Üniversitesi, Trabzon

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 1989 Toprakalkali ortotungstatlarının termal analizleri ” VI. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Ege Üniversitesi, Kuşadası,

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 1988 Dörtlü toprakalkali ortotungstatlarının x-ışınları toz difraksiyonu yöntemi ile incelenmesi ” V. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 1987 M’xM”3-xWO6 tipindeki yeni toprakalkali tungstatları ve bunların XRD yöntemi ile incelenmesi ” VI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, l, Erciyes Üniversitesi,

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 1987 M’xM”3-xWO6tipindekitoprakalkali tungstatlarının hazırlanması ve x-ışınları toz difraksiyonu yöntemi ile incelenmesi” IV. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

Ödüller

 • Mayıs 2019 GİV girişimcilik 1. lik ödülü

  Girişimci İşadamları Vakfı (Giv) Kosgeb İşbirliği

 • Nisan 2018 AR-GE proje 3. lük ödülü

  Çanakkale Valiliği Ve 18 Mart Üniversitesi

 • Kasım 2017 İlaç ve Eczacılık Ürünleri dalında 3. lük ödülü

  Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Kimyevi maddeler ve mamulleri Sektöründe 7. AR-GE Proje Pazarı

 • Mayıs 2017 En iyi Sözlü Sunum

  VI. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Anorganik Kimya Kongresi

 • Ekim 2016 En iyi poster ödülü

  NanoNG-2016

 • Kasım 2015 Rutenyum Tabanlı Yeni Nesil Güneş Pillerinin Üretimi 3. lük ödülü

  Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 5. AR-GE Proje Pazarı

 • Kasım 2015 Boyalar ve yapıştırıcılar dalında 2. lik ödülü

  Türkiye İhracatçılar Meclisi’Nin (Tim) Koordinasyonunda, İstanbul Kimyevi Maddeler Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İkmib) Ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (Akib) Kimyevi Maddeler Ve Mamulleri Sektöründe 5. Ar-Ge Proje Pazarı

 • Kasım 2014 Sıcak dolum şişelemeye uygun" BORPET" sergilenmeye layık görülüp davetli çağırı

  İnovasyon haftası İstanbul

 • Kasım 2014 Su bazlı çevre dostu uçak boyası yapımı sergilenmeye layık görülüp davetli çağırı

  İnovasyon haftası İstanbul

 • Mayıs 2013 XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresinde ” Sülfonamit ve İmin Grubu İçeren Yeni Ligantların Sentezi, Karakterizasyonu ve in situ Katalitik Uygulamaları” başlıklı poster ile üçüncü gün 1. lik ödülü

  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

 • Kasım 2012 inovasyon haftasında sergilenmeye layık bulunup davetli çağrı

  İnovasyon haftası İstanbul

 • Ekim 2012 TİM- KİMYA Boyalar ve yapıştırıcılar dalında 3. lük ödülü

  Türkiye İhracatçılar Meclisi’Nin (Tim) Koordinasyonunda, İstanbul Kimyevi Maddeler Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İkmib) Ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (Akib) Kimyevi Maddeler Ve Mamulleri Sektöründe 2. Ar-Ge Proje Pazarı

Burslar

 • 2013 - 2013 Yurtdışı Bilimsel Araştırma Destek, Haziran 2013 Amerika Birleşik Devletleri

  YÖK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 414

h-indeksi (WOS): 12