Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2009 - 2014 Doktora

    Erciyes Üniversitesi, Klinik Bilimler , Ortodonti, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2012 Doktora

    GEN TERAPİ, FOTOBİYOMODULASYON ve ULTRASON UYGULAMALARININ ORTODONTİK NEDENLİ KÖK REZORPSİYONU ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Erciyes Üniversitesi, Klinik Bilimler , Ortodonti