Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2001 - 2006Tıpta Uzmanlık

    Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2006Tıpta Uzmanlık

    Koroner arter hastalığında faktör 13 ve plazminojen aktivatör inhibitörü-1 gen polimorfizminin klinik ve angiografik bulgularla ilişkisi

    Erciyes Üniversitesi, Kardiyoloji, Kardiyoloji