Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Accuracy Analysis of Relative Position Using Single-Frequency GPS Receivers

European Geosciences Union General Assembly 2018, Viyana, Avusturya, 8 - 13 Nisan 2018, ss.1

DEFORMASYON AĞLARINDA DATUMUN DUYARLILIĞA ETKİSİ

8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 19-21 Ekim 2016, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2016, ss.1-5

Point-Based Sensitivity Analysis in Geodetic Monitoring Networks

European Geosciences Union General Assembly 2016, Viyana, Avusturya, 17 - 22 Nisan 2016, ss.1-2