Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Submandibular Sialolit: Bir Olgu Sunumu

Türk Diş Hekimleri Birliği Uluslararası Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019

Meziyodens: Bir Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019