Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2013 - Continues Professor

  Erciyes University, Dahili Tıp Bil., Acil Tıp

 • 2007 - 2007 Associate Professor

  Gaziantep University, School Of Medıcıne, Acil Tıp

 • 2003 - 2007 Assistant Professor

  Gaziantep University, School Of Medıcıne, Acil Tıp

 • 1997 - 2001 Research Assistant PhD

  Erciyes University, Dahili Tıp Bil., Acil Tıp

Managerial Experience

 • 2019 - Continues

  Erciyes University

Non Academic Experience

 • 2017 - Continues YÖNETİM KURULU ÜYESİ

  KAYSERİ TABİP ODASI

 • 2007 - 2013 Klinik Şefi

  Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • 2010 - 2012 BAŞHEKİM YARDIMCISI

  KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 • 2009 - 2011 YÖNETİM KURULU ÜYESİ

  TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ