Education Information

Education Information

 • 2013 - Continues Post Doctorate

  Erciyes University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil., Turkey

 • 2003 - 2007 Post Doctorate

  Gaziantep University, School Of Medıcıne, Department Of Surgıcal Medıcal Scıences, Turkey

 • 1997 - 2001 Expertise In Medicine

  Erciyes University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil., Turkey

 • 1988 - 1994 Undergraduate

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2001 Expertise In Medicine

  Travmalı hastaların birinci derece yakınlarındaki anksiyete düzeylerinin bazı stres hormonları ile ilişkisi

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı

Foreign Languages

 • A1 Beginner English