Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2016 - Continues Assistant Professor

    Erciyes University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilim

Courses

  • Undergraduate Üriner sistem tüberkülozuna genel bakış

  • Undergraduate Nörojen Mesane Hastalıkları

  • Undergraduate Böbrek Tümörlerine giriş

  • Undergraduate Üriner Sistem Taş Hastalıkları