Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 - 2018Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 15. Ulusal Kongresi

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 - 2018Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Koroner Revaskülarizasyon ODAK Toplantısı

  Panelist

  Muğla, Türkiye

 • 2017 - 2017TKDCD Kapak Hastalıkları Toplantısı

  Moderatör

  Kayseri, Türkiye

 • 2015 - 2015TKDCD-Mitral Kapak Tamirlerinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Çorum, Türkiye

 • 2014 - 2014Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 21

h-indeksi (WOS): 3