Research Areas

Medicine

Prof Dr Mustafa Yavuz Köker, Erciyes Tıp Fakültesinde dönem 3 öğrencilerine ders vermektedir. 

Internal Medicine Sciences
Child Health and Diseases

Pediatric Immunology and Allergy

Prof Dr Mustafa yavuz Köker yaklaşık 20 yıldır Kronik Granulomatoz Hastalık (KGH) konusunda çalışmalar yürütmektedir. Bu alanda biri uluslararası olmak üzere 2 adet 1001 Tübitak projesi tamamlamıştır. KGH konusunda 25 den fazla yayını bulunmaktadır. 10 yılda bir yapılan dünya rewiev çalışmalarında 2 kez yer almıştır.

özellikle KGH nın tanısal sürecinde yaşanan sorunların çözümünde yeni yaklaşımlar geliştirmiş, gerek Akım sitometri DHR-123 (fagotest) gerekse, moleküler tanımlama testleri (NGS, sanger ve genscan), uyarım testleri konusunda yeni uygulamalar geliştirmiştir. KGH tanısal testlerinin ülkemizde yaygınlaşması için gayret göstermiştir. Şu ana kadar ülkemizde 250 KGH hastasının tanısal sürecinde rol almıştır.


Prof Dr Mustafa Yavuz Köker ayrıca 10 yıldır lökosit adezyon defekti (LAD) konusunda çalışmalar yapmıştır. Tanısal uygulamaları yaygınlaştırmıştır. bu alanda dünya review çalışmasında senior yazar olarak yer almıştır. LAD1 ve LAD3 alanında makaleleri bulunmaktadır.

Internal Diseases

Hematology

Prof Dr Mustafa Yavuz Köker kemik iliği nakil sürecinde çok önemli bir işlem olan CD34 kök hücre sayımı, değerlendirilmesinde 15 yıl deneyim sahibidir. JACİE akredite tanısal kalite kontrol laboratuvarının sorumlusudur.

Ayrıca 15 yıldır lösemi tiplendirilmesi, lenfoma ve kronik lenfoproliferatif hastalıkların akım sitometri ile tanısal işlemleri konusunda deneyim sahibidr.

Ayrıca 10 yıldır gerek çocuk gerekse erişkin kemik iliği nakil hastalarında Minimal reziduel hastalık (MRD) deneyim sahibidir.

Prof Dr Mustafa Yavuz Köker ülkemizde Glanzaman Tombastenia alanında çalışan nadir bilim insanların birisidir. Bu alanda en geniş hasta grubu ile uluslararası bir çalışma yürütmüştür.

Life Sciences
Microbiology

Immunology

Prof Dr Mustafa Yavuz Köker  HLA doku tiplemesi alanında 10 yıllık deneyime sahiptir. Ülkemizden ilk kez bir HLA allel tanımlama işlemini gerçekleştirmiştir ve literatüre kaydetmiştir. Halen EFİ akredite HLA doku tipleme laboratuvarları için işletim sistemi geliştirmeye devam etmektedir.

Danışmanı olduğu bir öğrenci Hollanda da aşı geliştirme konusunda doktora yapmaktadır.

Health Sciences
Natural Sciences