Education Information

Education Information

 • 2009 - 2010 Post Doctorate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji , Hla Doku Tipleme Lab, Turkey

 • 2006 - 2006 Post Doctorate

  Universiteit van Amsterdam, University Of Amsterdam , Sanquin Research And Karl Landsteiner Lab, Netherlands

 • 2000 - 2006 Doctorate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstirüsü-Pediatrik Temel Bilimler Enstitusü, İmmünoloji, Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Onkoloji-İmmünoloji, Turkey

 • 1985 - 1992 Postgraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (İngilizce), Turkey

 • 1981 - 1985 Associate Degree

  Meb, Kayseri Merkez Endüstri Meslek Lisesi-Teknik Lise, Elektrik- Elektronik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Kronik granulomatoz hastalık ve alt gruplarının tanısında DHR 123 testi ve anti-NADPH oksidaz komponent antikorlarla akım sitometrik analizin yeri [The place of DHR 123 test and flowcytometric analysis by anti-NADPH oxidase component antibodies in the diagnosis of cgd and in its subgroups]

  Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik İmmünoloji, İmmünoloji

 • 1998 Postgraduate

  Hematolojik malignansilerde P-glikoprotein ekspresyonunun RT-PCR ile tayin edilmesi [Detection of P-glycoprotein expression with RT-PCR in hematological malignancy

  Hacettepe Üniversitesi