Araştırma Alanları

 • Teknik Bilimler

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 • Enerji

 • Yenilenebilir Enerji

 • Makina Mühendisliği

 • Enerji

 • Akışkanlar Mekaniği

 • Rüzgar Enerjisi

 • Mekanik

 • Sonlu Elemanlar Yöntemi

 • Termodinamik

 • Hesaplamalı akışkanlar dinamiği

 • Havacılık ve Uzay Mühendisliği

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

 • Kompozitler

 • Havacılık Mühendisliği

 • Uçuş Bilimleri

 • Yapısal Teknolojiler

 • Aerodinamik

 • Aeroelastisite