Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Şehir Planlamada Ahlak

Liberal Düşünce Dergisi , pp.195-222, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Planlamanın Etkinliğini Artırma Açısından İletişimsel Planlama

6. Türkiye Şehircilik Kongresi Planlama Siyaset ve Siyasalar, İzmir, Turkey, 6 - 08 November 2006, pp.275-294

Şehir Planlamasında Etik Kodları Bağlamında Etik Davranış İlkeleri ve Standartları

2. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 18 - 19 November 2005, pp.285-296

Books & Book Chapters

Yönetişim, Otorite ve Meşruiyet

in: Yönetişim Türk Kamu Yönetimine Yansımaları, Fatma Neval Genç, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.1-62, 2013

Yönetişim Perspektifinden Kent Planlaması

in: Yönetişim ve Yönetim Ekseninde Kamu Yönetimi, Fatma Neval Genç, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.137-173, 2012

Towards more Social Cohesion: A Case Study of Urban Community Development in Turkey

in: Research Synergies in Social Professions, Michailidis M., Fargion S., Sanders R., Editor, Carocci Editore, Roma, pp.211-219, 2008

İklim Değişikliği Tartışması Bağlamında Bilim-Siyaset İlişkisi

in: Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü İklim Değişikliğinin Bilimsel, Ekonomik ve Politik Analizi, Karakaya E., Editor, Baglam Yayınları, İstanbul, pp.105-127, 2008 Sustainable Development

Kamu Yönetimi Etiğinin Normatif Temelleri

in: Kamu Yönetimi Yazıları Teoride Değişim Yeniden Yapılanma Sorunlar ve Tartışmalar, Eryılmaz B., Eken M., Şen M.L., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.200-219, 2007

Biyolojik Çeşitliliğin Azalmasını Etkileyen Faktörler

in: Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar Ekolojik, Ekonomik, Politik ve Yönetsel Perspektifler, Marin M.C., Yıldırım U., Editor, Beta, İstanbul, pp.167-186, 2004

Metrics

Publication

25

Project

1
UN Sustainable Development Goals