Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Progressive Failure Analysis of Laminated Composite Plates Under Low Velocity Impact

The 17th International Conference on Machine Design and Production, Bursa, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2016, ss.1-11