Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Temel ve Klinik Psikiyatri

Psikiyatride Laboratuvar Testleri, Karamustafalıoğlu K Oğuz, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.47-55, 2018