Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Conservative management of interstitial pregnancies: experience of a single centre.

Journal of obstetrics and gynaecology : the journal of the Institute of Obstetrics and Gynaecology, cilt.38, ss.848-853, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Primary Ovarian Monochorionic Twin Ectopic Pregnancy A Case Report

JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE, cilt.61, ss.516-518, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A case of renal cell carcinoma with solitary metastasis to the ovary

Journal of Obstetrics and Gynaecology, cilt.35, ss.218-219, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Prenatal diagnosis and postnatal outcome of fetal intracranial hemorrhage

CHILDS NERVOUS SYSTEM, cilt.30, ss.411-418, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Acute pulmonary failure due to pulmonary edema during tocolytic therapy with nifedipine

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, cilt.288, ss.953-954, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Spontaneous uterine perforation due to pyometra

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, cilt.33, ss.322-323, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The influence of obesity on ICSI outcomes in women with polycystic ovary syndrome

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, cilt.31, ss.245-249, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Sildenafil reduces postoperative adhesion formation in a rat uterine horn model

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, cilt.135, ss.183-187, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Isolated torsion of the fallopian tube during pregnancy - A case report

JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE, cilt.52, ss.745-747, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Prenatal diagnosis of a fetus with partial trisomy 7p

FETAL DIAGNOSIS AND THERAPY, cilt.22, ss.229-232, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluating the Association of OvarianReserve with Age in Women with Polycystic Ovary Syndrome

Global Journal of Fertility and Research, cilt.2, ss.4-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne-Baba Olmayı Erteliyor muyuz? Kayseri İlinde Son 15 Yıldaki İlk Doğum Yaşlarının İncelenmesi

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, cilt.26, ss.214-209, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Blood Contamination of Embryo Transfer Catheter Does not Decrease ICSI Success

Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, cilt.25, ss.39-46, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Spontaneous Uterine Rupture in A Pregnant Woman With Previous Hysteroscopic Septum Resection

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.22, ss.241-243, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors Determining Parental Attitudes Towards Termination of Pregnancy in Prenatally Detected Down Syndrome

GORM Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, cilt.20, ss.1-3, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Histereskopik septum rezeksiyon öyküsü olan gebe bir kadında spontan uterus rüptürü

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.22, ss.241-243, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retrospective Analysis of Episiotomy Rate in Erciyes University

Gynecol Obstet Reprod Med, cilt.20, ss.10-14, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prenatal Diagnosis and Postnatal Outcome of Fetal Ovarian Cysts

GORM Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, cilt.19, ss.82-85, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Unusual Case: Pruritic Vulvar Syringoma

Gynecol Obstet Reprod Med, cilt.19, ss.101-102, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Chorea Gravidarum Associated with poor perinatal outcome report of two cases

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.23, ss.91-93, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Cases Of Maternal Mortaliyt in Kayseri

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.35, ss.132-135, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rutin epizyotomi uygulamasının terk edilmesi: Erciyes Üniversitesinin deneyimi

Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, cilt.23, ss.154-159, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri ili maternal mortalite olgularının değerlendirilmesi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.35, ss.132-135, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Harmonik makas ile laparoskopik tubal ligasyon yapılan 33 olgunun değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, cilt.20, ss.372-377, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Surgical management of postpartum haemorrhage: Analysis of 14 cases

Gynecol Obstet Rebrod Med, cilt.15, ss.148-152, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endometrial Histologic Changes in Breast Cancer Patients Receiving Endocrine Therapy

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obs, cilt.19, ss.25-29, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The influence of body mass index on FSH dose and pregnancy rate in women undergoing ICSI-embryo transfer

Journal of the Turkish-German Gynecological Association, cilt.10, ss.1-5, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Early Stage Endometrial Carcinoma Arising in One Cavity of Septate Uterus: An Unusual Case

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, cilt.18, ss.61-64, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postmenopozal Bir Kadında Virilizasyonla Ortaya Çıkan Sertoli Leydig Hücreli Over Tümörü

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, cilt.17, ss.396-399, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Severe hemolytic disease of fetus and newborn caused by anti c antibody

24th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology in Barcelona, 14 - 17 September 2014

Ultrasonographic follw-up of Regression of term Placenta Accreta Left In-Situ

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Deneği Ultrasonografi Kursu, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 November 2013, ss.2

Antenatal Ultrasoun Findings in Fetuses with Down Syndrome

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Deneği Ultrasonografi Kursu, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 November 2013, ss.1

Epizyotomisiz spontan vajinal doğum sonrası masif vajinal hematom: Olgu sunumu

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, 8. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 August 2012, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Vajinitler El Kitabı

Vajinit Epidemiyolojisi, Yavuz Avşar A.F., Editör, Moderntıp Kitabevi, Ankara, ss.41-54, 2015

Çocuklarda Acil Endokrin Hastalıklar

Çocukluk dönemi ve adölesanda jinekolojik aciller, Kurtoğlu S., Editör, Nobel, İstanbul, ss.233-239, 2013