Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2021 - Continues Research Assistant PhD

    Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

  • 2015 - 2021 Research Assistant

    Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Courses

  • Undergraduate Çevre Kimyası Laboratuvarı

  • Undergraduate Biological Processes

  • Undergraduate Çevresel Toksikoloji ve Risk Değerlendirmesi

  • Undergraduate Physicochemical Unit Operation Laboratory