Araştırma Alanları

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Teknolojisi

  • Çevresel Etki Değerlendirmesi

  • Çevresel Modelleme

  • Ekoloji ve Kirlenme

  • Mühendislik ve Teknoloji