Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2018 - 2021 Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

    Assistant Editor

Tasks In Event Organizations