Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2018 - Devam Ediyor Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

    Yardımcı Editör

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler