Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1994 - 1999 Tıpta Uzmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Dahili Tıp Bil., Nükleer Tıp, Türkiye

 • 1985 - 1992 Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1999 Tıpta Uzmanlık

  Miyokardiyal canlılığın tespit edilmesinde, nitrat infüzyonu ile kantitatif rest Tc-99m- tetrofosmin SPECT görüntülemesinin yeri: Rest- redistribüsyon Tl-201 SPECT ile karşılaştırma

  Erciyes Üniversitesi, Dahili Tıp Bil., Nükleer Tıp

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce