Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yönetimsel Görevler

 • 1986 - 2011 Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

 • 1999 - 2002 Bölüm Başkanı

  Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • 1992 - 1994 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Edebiyat Eleştirisine Giriş

 • Lisans ELIT 316 Edebiyat Eleştirisine Giriş

 • Lisans Viktorya Dönemi Romanı

 • Yüksek Lisans Edebiyat Eleştirisi

 • Lisans Çeviri Kuramları

 • Doktora Çağdaş Edebiyat Kuramları

 • Lisans Romana Giriş I

 • Lisans İngiliz Edebiyatı Tarihi II

 • Lisans Akademik Araştırma ve Yazma Becerileri II

 • Lisans Yirminci Yüzyıl İngiliz Romanı I

 • Lisans Yirminci Yüzyıl İngiliz Romanı II

 • Lisans Akademik Araştırma ve Yazma Becerileri I

 • Lisans Araştırma Projesi II

 • Doktora Postmodern Edebiyat

 • Yüksek Lisans Edebiyat Teorilerinin Felsefesi

Yönetilen Tezler