Arş.Gör.

Mustafa HAMAMCI


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

-

Araştırmacı kurumdan ayrılmıştır

Eğitim Bilgileri

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Abd., Türkiye

2010 - 2013

2010 - 2013

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Abd., Türkiye

2006 - 2010

2006 - 2010

Lisans

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Yüksek Lisans

YÜKSEK HIZLI İŞLEMEDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİ AÇISINDAN OPTİMİZASYONU

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Mühendislik, Bilişim ve Teknoloji (ENG), Mühendislik, Malzeme Bilimi, MÜHENDİSLİK, ÜRETİM, MALZEME BİLİMİ, KOMPOZİTLER, MALZEME BİLİMİ, KARAKTERİZASYON VE TEST

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - 2017

2012 - 2017

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

2010 - 2012

2010 - 2012

Araştırma Görevlisi

Iğdır Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE AND MICROMECHANICAL PROPERTIES OF FUNCTIONALLY GRADED Fe/B4C MATERIALS AFTER DIFFERENT THERMAL CYCLES

HAMAMCI M. , NAİR F. , CERİT A. A. , GÜNEŞ R.

IV. INTERNATIONAL EGE COMPOSITE MATERIALS SYMPOSIUM, İzmir, Türkiye, 6 - 08 September 2018, cilt.1, no.1, ss.430-443
Link

2017

2017

Demir Matrisli Bor Takviyeli Kompozitlerin (Fe/B) Düşük Hızlı Darbe Davranışlarının İncelenmesi

HAMAMCI M. , NAİR F. , CERİT A. A. , GÜNEŞ R.

2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), Nevşehir, Türkiye, 11 - 13 October 2017, cilt.1, no.1, ss.134-141
Link

2017

2017

Friction and Wear Characteristics of Fe/B4C-Fe/B Composites Produced by In-Situ Method

HAMAMCI M. , NAİR F. , CERİT A. A.

9. International Conference on Tribology (BalkanTRib’17), Nevşehir, Türkiye, 13 - 15 September 2017, cilt.1, no.1, ss.550-561
Link

2017

2017

Microstructural Properties and Impact Behaviours of B4C Particle Reinforced Iron Matrix Composites

HAMAMCI M. , CERİT A. A. , NAİR F. , GÜNEŞ R.

9. International Conference on Tribology (BalkanTRib’17), Nevşehir, Türkiye, 13 - 15 September 2017, cilt.1, no.1, ss.562-575
Link

2016

2016

Fe/B4C-B Kompozitlerin Üretiminde Sinterleme Süresinin Metalografik ve Mekanik Özellikler Üzerine Etkisinin Araştırılması

HAMAMCI M. , CERİT A. A. , NAİR F.

16. International Materials Symposium, Denizli, Türkiye, 12 - 14 October 2016, cilt.1, no.1, ss.234-243

2016

2016

Experimental Investigation of Microstructural and Micromechanical Properties of Fe/B4C-Fe/B Functionally Graded Materials

HAMAMCI M. , NAİR F. , CERİT A. A.

14. International Symposium on Functionally Graded Materials, Bayreuth, Almanya, 18 - 21 September 2016, cilt.1, no.1, ss.182-185

2016

2016

INVESTIGATION OF THE METALLOGRAPHIC AND MECHANICAL PROPERTIES OF Fe/B4C-B COMPOSITES PRODUCED AT DIFFERENT SINTERING TEMPERATURES

HAMAMCI M. , NAİR F. , CERİT A. A.

International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’16), Nevşehir, Türkiye, 6 - 08 April 2016, ss.158-163 Özet

2016

2016

Farklı Sinterleme Sıcaklıklarında Üretilmiş Fe/B4C-B Kompozitlerin Metalografik ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

HAMAMCI M. , NAİR F. , CERİT A. A.

International Conference on Material Science and Technology, Nevşehir, Türkiye, 6 - 08 April 2016, cilt.1, no.1, ss.158-163 Özet

Desteklenen Projeler

2017 - 2018

2017 - 2018

9th International Conference on Tribology

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KARAMIŞ M. B. (Yürütücü) , SİNANOĞLU C. , NAİR F. , GÖÇER A. , HAMAMCI M. , SARI F. N. , et al.

2014 - 2017

2014 - 2017

Fe matrisli B-B4C takviyeli fonsiyonel kademelendirilmiş kompozitin üretimi, içyapı ve mekanik özelliklerinin karakterizasyonu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

CERİT A. A. (Yürütücü) , NAİR F. , GÜNEŞ R. , KARAMIŞ M. B. , HAMAMCI M.

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

ÜyeAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1