Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mali Müdahalesinin Uluslararası Hukuk Temelinde Değerlendirilmesi

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ(26-27 Nisan 2019, Gaziantep, Türkiye), Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019