Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mali Müdahalesinin Uluslararası Hukuk Temelinde Değerlendirilmesi

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ(26-27 Nisan 2019, Gaziantep, Türkiye), Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019