Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ballistic Limit of Al-Sic Functionally Graded Armor Plates

International Journal of Mechanical and Production Engineering, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analyzes Of Mechanical Stresses Caused In The Jawbone Of Implantology With Neural Networks

II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, (BILMES EN-NAT 2018), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.364-365

Analyzes Of Thermal Variation Caused In The Jawbone Of Implantology With Neural Networks

II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, (BILMES EN-NAT 2018), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.366-367

Ballistic limit of Al-SiC Functionally Graded Armor Plates

234. International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering, Madrid, İspanya, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.15-19

Experimental Investigation on the Ballistic Performance of Functionally Graded Plates

III. International Conference on Engineering and Natural Science, Budapeşte, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.1-7

Investigation on Ballistic Limit of Functionally Graded Plates

14th Internayional Symposium on Functionally Graded Materials, Bayreuth, Almanya, 18 - 21 Eylül 2016, ss.1-5

Investigation on the Ballistic Limit of Functionally Graded Plates

ISFGMs 2016, 14th International Symposium on Functionally Graded Materials, Multiscale and Multifunctional Structures, 18 - 21 Eylül 2016

Progressive Failure Analysis of Laminated Composite Plates Under Low Velocity Impact

The 17th International Conference on Machine Design and Production, Bursa, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2016, ss.1-11

Alüminyum Plakaların Balistik Performansının Araştırılması

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi, Trabzon, Türkiye, 24 - 28 Ağustos 2015, ss.525-535