Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Doctorate

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri, Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Istanbul University, Communication Faculty, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Modern Görsel Kültürde Online Din: M Nesli'nin Online İnanç Pratikleri Üzerine Bir İnceleme

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri

 • 2013 Postgraduate

  Küreselleşme Sürecinde Değişen Görsel İletişim Stratejilerinin Reklamlara Yansımaları: Konut Reklamları Örneği

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English